TELEURAKOITSIJAHYVÄKSYNTÄ

SETI Oy antaa hakemuksesta teleurakoitsijahyväksynnän yritykselle, joka täyttää vaadittavat yrityskriteerit. Teleurakoitsijan tulee tuntea ja toimia Viestintäviraston määräyksen 65 A/2014 M (kiinteistön sisäverkot ja teleurakointi) mukaisesti.

Teleurakointiluokat:


AT -(antenni- ja tietoverkkourakointi)
A - (antenniurakointi)
T - (tietoverkkourakointi)

 

Teleurakoitsijahyväksynnän ehdot
Teleurakoitsijahyväksynnän hakemuslomake 
SETI-teleurakoitsijarekisteriin

 

Teleurakointialan henkilöpätevyydet


SETI Oy antaa hakemuksesta telepätevyystodistuksen henkilölle, jolla on riittävä sähkö- tai telealan koulutus ja riittävä teletöihin perehdyttävä työkokemus.


Telealan henkilöpätevyydet