RAU - urakoitsijahyväksyntä

Hyväksyntätodistus myönnetään hakemuksesta yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää rakennusautomaatiojärjestelmiä sekä täyttää seuraavat RAU-urkoitsijakriteerit:


1. RAU - vastuuhenkilö

Yrityksen palveluksessa on nimetty rakennusautomaatiotöiden vastuuhenkilö (käyttöönottaja), jolla on voimassaoleva RAU-pätevyystodistus.
RAU-vastuuhenkilö vastaa asentajien perehdyttämisestä, asennetun rakennusautomaatiojärjestelmän toimivuudesta, viranomaisvelvoitteista ja riittävästä dokumentoinnista työmaakohtaisesti.

RAU-vastuuhenkilön vaihtuminen: Jos yrityksen RAU-vastuuhenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, on yrityksen nimettävä 3 kk kuluessa uusi vastuuhenkilö, jolla on voimassaoleva RAU-pätevyystodistus.

2. Yrityksen toiminta on jatkuvaa ja yhteiskuntavastuut on hoidettu

Yrityksellä on voimassaoleva Tilaajavastuu.fi - Luotettava Kumppani - palvelusopimus tai yritys toimittaa hakemuksen ja vuosiuusinnan yhteydessä tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Seti Oy:lle.

Lisätietoja Tilaajavastuu.fi - Luotettava Kumppani - sopimuksesta osoitteesta www.tilaajavastuu.fi

Voimassaolo ja uusiminen 

Yrityskohtainen RAU - urakoitsijahyväksyntä myönnetään vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen se on uusittava. RAU -hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos on todettu, että yrityksen toiminta ei täytä hyväksynnälle asetettuja ehtoja tai yritys ei maksa Seti Oy:n hyväksyntämaksua.

RAU-hyväksytty yritys on oikeutettu käyttämään "RAU -urakoitsijahyväksyntä" -tunnusta. SETI Oy pitää rekisteriä RAU-hyväksytyistä urakoitsijoista SETIpro-rekisterissä.

 

 7.3.2017