Tutkinnot

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINNOT

Sähköturvallisuustutkinnoissa osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus. Tutkintovaatimukset on esitetty löytyy täältä.

Sähkötöihin turvallisuustutkintoja on kolme:

 • Sähköturvallisuustutkinto 1 on suurjännitteisten sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto.
 • Sähköturvallisuustutkinto 2 on pienjännitteisten sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto
 • Sähköturvallisuustutkinto 3 on pienjännitteisten sähkölaitteiden korjaustöitä koskeva tutkinto.

Syksyn tutkinto 15.11.2018

 

LÄMPÖKUVAUSTUTKINTO

Lämpökuvaustutkinnossa osoitetaan sähkölaitteiston lämpökuvauksessa edellytettävän teorian tuntemus sekä lämpökameran käyttö ja kuvien oikea tulkinta. Tutkintoon sisältyy kirjallinen koe ja lämpökuvaus suppeassa sähkölaitteistossa ja sen tulkinta.

Kevään 2019 tutkinto 12.3.2019


EX-TUTKINTO

EX-tutkinnossa osoitetaan räjähdysvaarallisessa tiloissa olevaan sähkölaitteistoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.

Tutkintovaatimuksina olevat standardit sisältyvät SFS käsikirjoihin 604-1 (2018) ja 604-2 (2017).

Käsikirjoja myy Sähköinfo Oy (www.sahkoinfo.fi) ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (www.sfs.fi)

EX-tutkintovaatimukset:
•   SFS-KÄSIKIRJA 604-1:2018 sisältää julkaisut:

 • SFS-EN 60079-0 + A11:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset
 • SFS-EN 60079-10-1 :2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-1: Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat
 • SFS-EN 60079-10-2:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat

•   SFS-KÄSIKIRJA 604-2:2017 sisältää julkaisut:

 • SFS-EN 60079-14:2015 + AC:2016 (2015) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen
 • SFS-EN 60079-17:2014 (2014) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito
 • SFS-EN 60079-19:2011 + A1:2015 (2015) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 19: Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus
 • SFS-EN 60079-30-1 (2008) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-1: Sähkösaatot. Yleiset ja testausvaatimukset
 • SFS-EN 60079-30-2 (2008) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-2: Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon

Materiaali saa olla mukana tutkinnossa.

Syksyn tutkinto 15.11.2018

********************************************* ***********

Ilmoittautumiset tutkintoihin Birgitta Pessille
birgitta.pessi@seti.fi, p. 09 5476 1603