RAU pätevyydet

SETI Oy antaa hakemuksesta RAU-urakoitsijahyväksynnän yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää rakennusautomaatiojärjestelmiä sekä täyttää vaadittavat RAU-urakoitsijakriteerit. Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan taloteknisiä järjestelmiä ja -prosesseja, joilla ohjataan, säädetään, valvotaan ja hallitaan muun muassa lämmönjako- ja ilmanvaihtojärjestelmiä ja/tai valaistus- ja sähköteknisiä järjestelmiä ja/tai tietoteknisiä järjestelmiä.

RAU – urakoitsijakriteerit

RAU – henkilöpätevyyskriteerit