RAU-urakoitsijahyväksyntä

RAU-urakoitsijahyväksyntä on tarkoitettu yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää rakennusautomaatiojärjestelmiä. Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan taloteknisiä järjestelmiä ja -prosesseja, joilla ohjataan, säädetään, valvotaan ja hallitaan muun muassa lämmönjako- ja ilmanvaihtojärjestelmiä ja/tai valaistus- ja sähköteknisiä järjestelmiä ja/tai tietoteknisiä järjestelmiä.

 

RAU-urakoitsijahyväksynnän vaatimukset


RAU – vastuuhenkilö

Yrityksen palveluksessa on nimetty rakennusautomaatiotöiden vastuuhenkilö (käyttöönottaja), jolla on voimassa oleva RAU-pätevyystodistus. RAU-vastuuhenkilö vastaa asentajien perehdyttämisestä, asennetun rakennusautomaatiojärjestelmän toimivuudesta, viranomaisvelvoitteista ja riittävästä dokumentoinnista työmaakohtaisesti. Mikäli yrityksen RAU-vastuuhenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytaikaisen poissaolo vuoksi, on yrityksen nimettävä 3 kk kuluessa uusi vastuuhenkilö.

 

Yrityksen toiminta on jatkuvaa ja yhteiskuntavastuut on hoidettu

Yrityksellä on voimassa oleva VastuuGroup Oy:n Luotettava Kumppani palvelusopimus, jolla seurataan tilaajavastuulain vaatimusten täyttymistä.

 

RAU-alan hyvät asennusmenetelmät ja käytännöt

Yrityksen tulee varmistaa, että toteutus vastaa kohteen suunnitelmia. Yrityksellä on käytettävissään RAU-ohjausryhmän määrittelemät seuraavat rakennusautomaatioalan asennus- ja käyttöönotto-ohjeet tai vastaavat ohjeet. Yritys sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti asennus- ja ylläpitotoiminnassa.

 

RAU-ohjausryhmän suosittelemat ohjeet:

 • ST 701.60 Talotekniikan kenttäväylätekniikka. Peruskäsitteet ja suunnittelun perusteita
 • ST 709.00 Kiinteistön hallintajärjestelmien peruskäsitteet ja terminologia
 • ST 710.00 Rakennusautomaatiojärjestelmän säädökset, määräykset, standardit ja ohjeet
 • ST 710.02 Rakennusautomaation tietoturva
 • ST 710.10 Rakennusautomaatiojärjestelmän hyödyntäminen
 • ST 711.01 Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
 • ST 711.13 Rakennusautomaatiolaitteiden yleisiä asennus- ja valintaohjeita
 • ST 711.15 Ohjelmistojen dokumentointi
 • ST 711.16 Rakennusautomaatiojärjestelmän signaalitunnusten muodostaminen
 • ST 715.40 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakennusautomaation taajuusmuuttajakäytöille
 • ST 721.01 Talotekniikan tietojärjestelmien käyttöliittymät
 • ST 730.00 Toimitustarkastuspöytäkirja
 • ST 730.01 Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja
 • ST 730.02 Toimintatarkastuspöytäkirja
 • ST 730.03 Tarkastuspöytäkirja. Rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastus
 • ST 730.04 Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
 • ST 730.05 Rakennusautomaatiojärjestelmän tietoturvan tarkastuspöytäkirja
 • ST 736.00 Rakennusautomaatiototeutuksen projektinhallinta
 • ST-käsikirja 17 Rakennusautomaatiojärjestelmät
 • ST-käsikirja 22 Kiinteistöjen valvomojärjestelmät sekä sen liite
 • ST-käsikirja 21 Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät
 • ST-käsikirja 23 KNX-järjestelmän perusteet
 • ST-esimerkit 09 Rakennusautomaation mallikaaviot
 • ST-esimerkit 06 Huonetilakohtaisen säädön esimerkkejä

 

ST-ohjeista lisätietoa osoitteesta http://severi.sahkoinfo.fi. Mainitut ST-ohjeet sisältyvät RAU-lisenssiin ja Super-lisenssiin. ST-lomakkeita, käsikirjoja ja esimerkit -julkaisuja voi tilata myös yksittäin.

 

Voimassaolo ja uusiminen

Yrityskohtainen RAU-hyväksyntä on toistaiseksi voimassa oleva. Voimassa olo edellyttää, että yrityksen nimetyn vastuuhenkilön pätevyystodistus on voimassa ja yrityksen toiminta täyttää hyväksynnän ehdot. RAU -hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos on todettu, että yrityksen toiminta ei täytä hyväksynnälle asetettuja ehtoja. RAU-hyväksytty yritys on oikeutettu käyttämään ”RAU -urakoitsijahyväksyntä” -tunnusta. SETI Oy pitää rekisteriä RAU-hyväksytyistä urakoitsijoista SETIpro-rekisterissä.

 

Tarkemmat ohjeet RAU-hyväksynnästä löydät täältä.