Sähköalan ammattihenkilö 73 §

 

Sähköalan ammattihenkilön määritelmän vaatimukset löytyvät sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 §:stä. Sähköalan ammattihenkilön katsotaan olevan tehtäviinsä saadun opastuksen jälkeen riittävän ammattitaitoinen valvomaan ja tekemään itsenäisesti koulutustaan ja työkokemustaan vastaavaa työtä sähkötöiden johtajan tai käytön johtajan alaisuudessa.

Lausuntopalvelu on tarkoitettu helpottamaan sähköalan ammattihenkilön vaatimusten täyttymisen arviointia koulutus- ja tai työtodistuksien perusteella. Arvioinnin perusteella annettu lausunto voi olla avuksi esimerkiksi rekrytointitilanteessa.

Lausunto sähköalan ammattihenkilön vaatimusten täyttymisestä ei vastaa kelpoisuustodistusta, jolla voi tehdä sähkötyöt itselle tai lähisukulaiselle.

Sähköalan ammattihenkilön tulee täyttää jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Henkilö on suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • Henkilö on suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • Henkilö on suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • Henkilö on suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • Henkilö on hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.

 

Soveltuvan tutkinnon määritelmä löytyy Valtioneuvoston asetuksesta (1435/2016) sähkötyöstä ja käyttötyöstä 4 a §. Soveltuvalla tutkinnolla tarkoitetaan sitä, että on opiskellut riittävän määrän aihealueeltaan sopivia sähköalan opintoja.

Arvioinnista annettavassa lausunnossa kerrotaan täyttääkö hakijan koulutus ja/tai työkokemus 73 §:n vaatimukset. Tämän lisäksi sähköturvallisuuslaki edellyttää henkilön opastusta tuleviin töihin.

Sähköalan ammattihenkilön lausunto on aina maksullinen.