Sähköalan ammattihenkilö 73 §

 

Sähköalan ammattihenkilön määritelmän vaatimukset löytyvät sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 §:stä. Sähköalan ammattihenkilön katsotaan olevan tehtäviinsä saadun opastuksen jälkeen riittävän ammattitaitoinen valvomaan ja tekemään itsenäisesti koulutustaan ja työkokemustaan vastaavaa työtä.

SETI Oy arvioi sähköalan ammattihenkilön vaatimusten täyttymisen koulutus- ja tai työtodistuksien perusteella. Arvioinnin perusteella annettu lausunto voi olla avuksi esimerkiksi rekrytointitilanteessa.

Sähköalan ammattihenkilön tulee täyttää jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Henkilö on suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • Henkilö on suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • Henkilö on suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • Henkilö on suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • Henkilö on hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.

Soveltuvan tutkinnon määritelmä löytyy Valtioneuvoston asetuksesta (1435/2016) sähkötyöstä ja käyttötyöstä 4 a §. Soveltuvalla tutkinnolla tarkoitetaan sitä, että on opiskellut riittävän määrän aihealueeltaan sopivia sähköalan opintoja.

Arvioinnista annettavassa lausunnossa kerrotaan täyttääkö hakijan koulutus ja/tai työkokemus 73 §:n vaatimukset. Tämän lisäksi sähköturvallisuuslaki edellyttää henkilön opastusta tuleviin töihin.