Sähkötyöturvallisuuskortit

Sähkötyöturvallisuuskouluttajien auktorisointi

SETI Oy auktorisoi sähkötyöturvallisuuskouluttajia ja myöntää auktorisoitujen kouluttajien kouluttamille henkilöille SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortit.

Kouluttajien auktorisointi:

Auktorisoinnin vaatimukset:

 • Hakijan tulee olla suorittanut SETI Oy:n hyväksymä kouluttajakoulutus tai SETI Oy on auditointikäynnillä hyväksynyt kouluttajan koulutuksen, jaetun materiaalin ja kokeet.
 • Kouluttajan tulee täyttää sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73§ muodollinen ammattitaitovaatimus.
 • Kouluttajan tulee ilmoittaa SETI Oy:lle organisaatio, jonka lukuun pitää koulutukset. SETI Oy toimittaa kouluttajan tilaamat kortit ja laskun korteista ainoastaan ilmoitetulle organisaatiolle.
 • SETI Oy:n julkiset auktorisoidut kouluttajat löytyvät SETIpro-rekisteristä

 

Koulutuksen järjestäminen

 • Auktorisoidun kouluttajan tulee käyttää järjestämässään koulutuksessa SETI Oy:n hyväksymää koulutusmateriaalia ja koekysymyksiä.
 • Mikäli kouluttaja käyttää omia kysymyksiä, tulee ne hyväksyttää etukäteen SETI Oy:llä.
 • Kokeen hyväksymisraja on 62,5 % kokeen maksimipistemäärästä
 • Auktorisoidun kouluttajan on ilmoitettava SETI Oy:lle koulutuksen järjestämispaikka ja päivämäärä vähintään viikkoa ennen koulutusta osoitteeseen seti@seti.fi.

 

Sähkötyöturvallisuuskortit ja niiden tilaaminen

 • Sähköalan ammattilaisen kortti, myönnetään henkilölle, joka on suorittanut ammattilaiselle tarkoitetun täydellisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen.

 

 

 

 

 • Opiskelijan sähkötyöturvallisuuskortti, myönnetään opintonsa aloittavalle
  henkilölle, joka on suorittanut opiskelijoille tarkoitetun sähkötyöturvallisuuskoulutuksen

 

 

 

 

 • Maallikon sähkötyöturvallisuuskortti, on tarkoitettu henkilölle, tiettyyn
  maallikkotyöhön räätälöidyn sähkötyöturvallisuuskoulutuksen.

 

 

 

 

SETI:n auktorisoidut julkiset kouluttajat löydät SETIpro- rekisteristä

Korttitilaukset