Sähkötyöturvallisuuskortit

Sähkötyöturvallisuuskouluttajien auktorisointi

SETI Oy auktorisoi sähkötyöturvallisuuskouluttajia ja myöntää auktorisoitujen kouluttajien kouluttamille henkilöille SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortit sekä ylläpitää sähkötyöturvallisuuskortti-rekisteriä, johon tallennetaan sähkötyöturvallisuuskorttien haltijat. SETI:n korttirekisteristä sähkötyöturvallisuuskortin koulutustiedot siirtyvät VastuuGroup Oy:n rekisteriin ja edelleen valttikortille, mikäli sellainen on käytössä.

Kouluttajien auktorisointi:

Auktorisoinnin vaatimukset:

 • Hakijan tulee olla suorittanut SETI Oy:n hyväksymä kouluttajakoulutus tai SETI Oy on auditointikäynnillä hyväksynyt kouluttajan koulutuksen, jaetun materiaalin ja kokeet.
 • Kouluttajan tulee täyttää sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73§ muodollinen ammattitaitovaatimus.
 • Kouluttajan tulee ilmoittaa SETI Oy:lle organisaatio, jonka lukuun pitää koulutukset. SETI Oy toimittaa kouluttajan tilaamat kortit ja laskun korteista ainoastaan ilmoitetulle organisaatiolle.
 • SETI Oy:n julkiset auktorisoidut kouluttajat löytyvät SETIpro-rekisteristä

 

Koulutuksen järjestäminen

 • Auktorisoidun kouluttajan tulee käyttää järjestämässään koulutuksessa SETI Oy:n hyväksymää koulutusmateriaalia ja koekysymyksiä.
 • Mikäli kouluttaja käyttää omia kysymyksiä, tulee ne hyväksyttää etukäteen SETI Oy:llä.
 • Kokeen hyväksymisraja on 62,5 % kokeen maksimipistemäärästä
 • Auktorisoidun kouluttajan on ilmoitettava SETI Oy:lle koulutuksen järjestämispaikka ja päivämäärä vähintään viikkoa ennen koulutusta oheisella koulutuslomakkeella

 

Sähkötyöturvallisuuskortit ja niiden tilaaminen

Sähkötyöturvallisuuskortteja voit tilata perinteisenä muovikorttina tai nykyaikaisena mobiilikorttina. Molemmista ammattihenkilöiden sähkötyöturvallisuuskorteista tieto koulutuksen voimassaolosta välittyy Vastuu Group Oy:n valttikortille.

Ohjeet mobiilikorttiin.

 

 • Sähkötyöturvallisuuskortti on tarkoitettu sähköalan ammattihenkilölle mutta jokainen koulutuksen käynyt on oikeutettu sähkötyöturvallisuuskorttiin.

 

 

 

 

 

 • Opiskelijan sähkötyöturvallisuuskortti myönnetään opintonsa aloittavalle
  henkilölle, joka on suorittanut opiskelijoille tarkoitetun sähkötyöturvallisuuskoulutuksen

 

 

 

 

 

 • Maallikon sähkötyöturvallisuuskortti on tarkoitettu sähkötiloissa muita kuin sähkötöitä tekevälle henkilölle, joka on opastettu turvalliseen työskentelyyn sähkötiloissa.

 

 

 

 

Ohjeet auktorisoiduille kouluttajille mobiilikortin käyttöönottoon.

SETI:n auktorisoidut julkiset kouluttajat löydät SETIpro- rekisteristä

Korttitilaukset