21.4.2022 Sähköturvallisuustutkinto

Sähköturvallisuustutkinnolla tutkinnon suorittanut osoittaa, että hän tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet.
Tutkinnoissa edellytetään tutkintovaatimusten ja yleisen sähkötekniikan osaamista.

Lisätietoja tutkinnosta: birgitta.pessi@seti.fi