Begränsad elbehörighet 1

 

(Endast för dem, som avlagt elmontör- eller elanläggningsmontörexamen)

Begränsad elbehörighet 1 berättigar att arbeta som ledare för elarbeten för elmateriel och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och högst 1500 V likspänning och som driftsledare för elanläggningar för högst 20 kV nominell spänning, med undantag av hissarbeten. Som hissarbete räknas arbete med hissar och jämförbara lyft- och transportanordningar, som är avsedda för persontransport (rulltrappor, paternosterhissar för persontransport mm.).

Säkerhetsexamen

Den sökande bör inneha ett i kraft varande intyg över godkänt avlagd elsäkerhetsexamen 1 i enlighet med TUKES anvisning S5. Säkerhetsexamen är i kraft den tid, som angivits i intyget. Tiden räknas från den dag intyget utfärdats. Tilläggsuppgifter om elsäkerhetsexamen finns i TUKES anvisning S5. Tidpunkt och plats för anordnande av examen.

Skolning och arbetserfarenhet

Specialyrkesexamen eller motsvarande examen för elövermontörer eller elanläggningsövermontörer. Dessutom krävs 6 års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet som ger förtrogenhet med ledning av elarbeten, av vilken minst två år skaffats i uppgifter som ger förtrogenhet med skötsel av elanläggningar för över 1000 V växelspänning eller över 1500 V likspänning.

Övrigt

Av den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten, kan hälften beaktas, om arbetserfarenheten skaffats efter avlagd minst 2-årig utbildning som lämpar sig för arbeten inom elbranschen och den är tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet med ledningsuppgifter i elarbeten.

SETI Oy behandlar finsk- och svenskspråkiga ansökningar. Handlingar på andra språk bör sökanden själv låta översättas till finska.