Elbehörighet

Person- och företagsbedömning SETI Ab beviljar på begäran behörigheter i enlighet med elsäkerhetslagen. Intyg ges åt personer som fyller de nedan uppräknade kraven per klass.

 

Att ansöka om elbehörighet

För att ansöka om en elektrisk behörighet klickar du på <online applikation>. Fyll i kontaktinformationen som krävs av ansökningsformuläret och välj den kvalifikation du ansöker om. Efter det, skanna de certifikat som krävs för din behörighet och bifoga varje certifikat till sin egen plats i ansökningsformuläret. Om du tillämpar nationella förfaranden för att få elbehörighet ska en giltig elsäkerhetsexamen deponeras under rubriken ”elsäkerhetsexamen”. Det obligatoriska examensbeviset ska registreras under ”studie-, skol- och kursbevis” och anställningsintygen under ”anställningsintyg”. När du har bifogat alla nödvändiga certifikat, tryck på ”skicka” -knappen och ansökan skickas automatiskt till SETI Oys processystem. När vi har tagit emot din ansökan skickar vi ett bekräftelsemeddelande. Ansökningens behandlingstid är normalt 2-4 veckor, under semesterperioder 4-6 veckor.

Allmän information:

Behandlingsavgiften enligt prislistan faktureras separat från den sökande själv eller från den part som specifikt nämns i ansökan. Fakturan kommer endast från den utfärdade kvalificeringen, och negativa beslut kommer att kosta ingenting.