Person- och företagsbedömning SETI Ab

Person- och företagsbedömning SETI Ab

SETI Oy är ett av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utnämnt självständigt och opartiskt företag för värderingar av elbehörighet i enlighet med elsäkerhetslagen. Vi beviljar på begäran behörigheter i enlighet med elsäkerhetslagen. Intyg ges åt personer som fyller de nedan uppräknade kraven per klass.

Utöver de stadgeenliga behörighetsintygen beviljar SETI Oy tele- och säkerhetsbehörigheter, kompetensbevis för certifieringsbesiktning samt SETI-tele- och SE-företagscertifikat för företag som fyller kraven. Av dessa finner du ytterligare information på de finskspråkiga sidorna.

Besöksadress

Person- och företagsbedömning SETI Ab

Harakkavägen 18 B

02650 ESBO

 

Postadress

Person- och företagsbedömning SETI Ab

PB 55

02601 ESBO

Telefon

+358 9 5476 1600

 

Email

e-mail: seti@seti.fi

 

FO-nummer

1044296-1

Papper räkningar

Person- och företagsbedömning SETI Ab

OVT tunnus: 003710442961

PL 5416, 70701 KUOPIO

 

E-fakturor

OVT-tunnus: 003710442961

Välittäjä: Ropo Capital Oy 003714377140

Verkställande direktör
Olli Vitikka
p. 040 922 6499
olli.vitikka@seti.fi

 • el-, hiss-, tele- och säkerhetsbehörighet, behörighet för certifieringsbesiktning
 • frågor om kvalitetssystem för elsäkerhet

Värderingsman
Minna Pänkäläinen
p. 040 922 6491
minna.pankalainen@seti.fi

 • el- och hissbehörighet
 • behörighet för certifieringsbesiktning
 • uppehållsmapp för elbehörigheter

Värderingsman
Veli-Matti Poikonen
p. 050 573 8872
veli-matti.poikonen@seti.fi 

 • el- och hissbehörighet
 • behörighet för certifieringsbesiktning
 • uppehållsmapp för elbehörigheter

Byråsekreterare
Birgitta Pessi
p. 044 278 7308
birgitta.pessi@seti.fi

 

 • kundtjänst
 • kontorsarbeten
 • kort i elsäkerhet
 • setipro
 • fakturering