SÄHKÖPÄTEVYYS 3

Sähköpätevyys 3 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan tehtävissä enintään 1 kV vaihtojännitteiseen ja 1,5 kV tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden ja niihin verrattavien sähkölaitteistojen korjaustöissä, lukuun ottamatta hissitöitä.

Korjaustöihin rinnastetaan sähkölaitteiston yksittäisen komponentin vaihtaminen sekä korjattavan tai uutena verkkoon liitettävän sähkölaitteen tai -laitekokonaisuuden yksittäisen syöttöjohdon asentaminen asennusrasialta tai kiinteistön jakokeskukselta muuttamatta keskuksen rakennetta. Sähköpätevyys 3 ei kuitenkaan oikeuta muilta osin kiinteistön sähkölaitteiston rakentamiseen.

Pätevyyden saannin edellytykset on määritelty sähköturvallisuuslain (1135/2016) 69 §:ssä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016).

Koulutus

Hakijalla tulee olla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
 • suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
 • suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
 • suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai
 • hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.
Soveltuvien ammatillisen tutkintojen tai niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä tai 40 opintoviikkoa. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko:

 • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
 • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
 • sähkötyöturvallisuus;
 • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
 • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.
Näyttö perusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

Työkokemus

Työkokemukseksi hyväksytään sähköasennustöihin rekisteröidyn (merkintä A tai L Tukesin sähköurakoitsijarekisterissä) ja kaupparekisteriin rekisteröidyn toiminnanharjoittajan palveluksessa saatu sähkötyökokemus
sekä sähkölaitteiden valmistuksessa saatu riittävän laaja-alainen sähkölaitteen rakentamiseen ja sähköturvallisuuteen perehdyttävä työkokemus. Työkokemuksen tulee olla vahvavirtalaitteiden (230/400 V) korjaustöihin tai valmistukseen liittyvistä tehtävistä. Työkokemus osoitetaan työnantajan antamalla työtodistuksella.

Turvallisuustutkinto

Hakijalla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassaoleva TUKESin ohjeessa ”sähköturvallisuustutkinnot” määritelty sähköturvallisuustutkinto 3. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta lisätietoa TUKESin verkkosivuilta. Tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat.
 


RAJOITETTU SÄHKÖPÄTEVYYS 3 

Hakijalle voidaan myöntää koulutusta tai työkokemusta vastaavalle sähköalan tehtäväalueelle rajoitettu S3 pätevyys.

Pätevyyden saannin edellytykset on määritelty sähköturvallisuuslain (1135/2016) 70 §:ssä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016).

Koulutus

Hakijan tulee olla suorittanut tehtäväalueen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aikaisemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vähintään yhden vuoden pituisen työkokemuksen tehtäväalueen sähkötöistä, tai hakijalla tulee olla kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja riittävät alan perustiedot.

Ammatillisten tutkintojen tai niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja vähintään 25 opintopistettä tai 20 opintoviikkoa. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko:

 • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
 • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
 • sähkötyöturvallisuus;
 • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
 • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.

Turvallisuustutkinto

Hakijalla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassaoleva TUKESin ohjeessa ”sähköturvallisuustutkinnot” määritelty sähköturvallisuustutkinto 3. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta lisätietoa TUKESin verkkosivuilta. Tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat.

SETI Oy käsittelee suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset. Muulla kielellä olevat asiapaperit tulee hakijan tarvittaessa käännättää suomen kielelle.