Yrityshyväksynnän valitukset

Hyväksynnän omaavan yrityksen asiakas (rakennuttaja tai palvelun tilaaja) voi tehdä yrityksen toiminnan laatuun liittyvän valituksen SETI Oy:lle, jos asiakkaan mielestä hyväksytty yritys ei ole toiminut vaatimusten mukaisesti. Valituksen käsittelee SETI Oy.

SETI Oy voi pyytää hyväksytyltä yritykseltä lisäselvityksiä ja tarvittaessa suorittaa yritykseen tai sen työmaalle arviointikäynnin. Arviointikäynnin käytännön järjestelyistä sovitaan hyväksytyn yrityksen ja SETI Oy:n kesken. Hyväksytty yritys on velvollinen maksamaan arviointikäynnin kustannukset, jos valitus osoittautuu aiheelliseksi. Mikäli valitus osoittautuu aiheettomaksi, arviointikustannukset veloitetaan valituksen tekijältä.