RAU koulutukset

 

RAU täydennys- ja pätevyyden ylläpitokoulutus

RAU-pätevyystodistusta hakeva henkilö voi täydentää rakennusautomaatioalan kokemustaan osallistumalla vaatimukset täyttävään täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen vaatimukset täydentyvät joko verkkotestillä tai osallistumalla kahteen alla mainittuun lähikoulutukseen.

RAU-täydennyskoulutukseksi on hyväksytty:

 

RAU -pätevyystodistuksen uusimisen edellytyksenä on, että on todistuksen voimassaoloaikana toiminut alan tehtävissä tai osallistunut kriteerit täyttävään pätevyydenylläpitokoulutukseen. Pätevyyskoulutuksen tulee täyttää pätevyyslautakunnan kriteerit.

RAU-ylläpitokoulutukseksi on hyväksytty: