Vapaaehtoiset pätevyydet

Vapaaehtoiset pätevyydet, yrityssertifioinnit ja hyväksynnät

Rakennuttajat edellyttävät urakoitsijalta luotettavuutta ja osaamista. Uusi hankintalaki (1397/2016) antaa rakennuttajille entistä enemmän mahdollisuuksia tarjousten vertailuun. Hinnan lisäksi tulisi huomioida urakoitsijan osaaminen ja kokemus. Vapaaehtoisia yrityshyväksyntöjä ja -sertifiointeja ovat kehittäneet ja ylläpitävät alan keskeiset rakennuttaja- ja urakointijärjestöt, jotka haluavat näin edistää laadukasta asennus- ja ylläpitotoimintaa.

Kilpailun vapautuminen sekä teknologian kehitys ja monipuolistuminen ovat tuoneet markkinoille entistä enemmän myös epäpäteviä toimijoita. Järjestöt suosittelevat urakoitsijoita ja palveluntoimittajia hankkimaan ja ylläpitämään pätevyyshyväksyntöjä ja -sertifiointeja ja vastaavasti rakennuttajia huomioimaan sertifioinnit ja hyväksynnät sähköisen talotekniikan urakoitsijoiden ja -palveluntoimittajien valinnassa.