T (tietoverkkotyöt)

T (TIETOVERKKOTYÖT)

T-pätevyys myönnetään henkilölle, joka täyttää seuraavat ehdot.

 Tekninen peruskoulutus ja vaadittava työkokemus:

  • Kiinteistön viestintäverkon (tietoverkko) työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan tutkinto (diplomi-insinööri, AMK-insinööri, insinööri, teknikko tai vastaava ammattitutkinto tai vastaava alan erikoisammattitutkinto) sekä vähintään kolmen vuoden pituinen tietoverkkoalueeseen perehdyttävä työkokemus tai
  • Kiinteistön viestintäverkon (tietoverkko) työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan peruskoulutus (ammattikoulu, ammattikurssi tai muu vastaavanlainen koulutus) sekä vähintään viiden vuoden pituinen tietoverkkoalueeseen perehdyttävä työkokemus tai
  • Telepätevyyden täydennyskoulutuksen tai vastaavan koulutuksen suoritus sekä vähintään kahdeksan vuoden pituinen kiinteistön tietoverkkoalueeseen perehdyttävä työkokemus.

 

Kiinteistön viestintäverkkotöillä tarkoitetaan yhteisantennijärjestelmien (A) tai puhelinsisäjohtoverkkojen ja yleiskaapelointijärjestelmien (T) työnjohto-, asennus-, ylläpito- tai asiantuntijatehtäviä. Työkokemuksesta on aina vähintään 6 kk oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Jos henkilö on osallistunut pätevyysalueen täydennyskoulutukseen (kts. pätevyyskoulutus), työkokemusvaatimusta lyhennetään 1,5 vuodella.

Jos henkilö haluaa myöhemmin täydentää pätevyystodistuksen AT-pätevyydeksi, voi henkilö täydentää puuttuvan osa-alueen osallistumalla antenniverkko- tai tietoverkkoaiheiseen täydennyskoulutukseen (kts. pätevyyskoulutus). Pätevyyden täydentäminen rinnastetaan pätevyystodistuksen uusimiseen ja siitä veloitetaan pätevyyden uusimismaksu.

Telepätevyystodistuksen voimassaolo ja uusiminen:

A/T-todistus on voimassa viisi vuotta. Pätevyystodistus uusitaan, kun henkilö on todistuksen voimassaoloaikana toiminut alan tehtävissä ja osallistunut vähintään kerran telepätevyyden ylläpitokoulutukseen.