Kuntotutkijayrityshyväksyntä

Sähkölaitteiston kuntotutkijayrityshyväksyntä

SETI Oy hyväksyy kuntotutkimuksiin yrityksen, jossa kuntotutkimuksen tekee kuntotutkijan pätevyystodistuksen saanut henkilö. Hyväksytyt yritykset löytyvät SETIpro-rekisteristä.

 

Hyväksynnän ehdot

  • Hyväksyttävän yrityksen tai elinkeinonharjoittajan tulee olla merkittynä kaupparekisteriin
  • Yrityksen palveluksessa tulee olla kuntotutkijapätevyyden omaava henkilö, joka suorittaa kuntotutkimukset. Mikäli pätevyyden omaava henkilö eroaa hyväksytyn yrityksen palveluksesta, tulee yrityksen nimetä hänen tilalleen uusi henkilö 3 kuukauden kuluessa. Yrityksen tulee tehdä ilmoitus henkilömuutoksista SETI Oy:lle.
  • Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee itsellään olla kuntotutkijan pätevyys.
  • Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksia tekevällä yrityksellä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus.
  • Yhteiskuntavastuiden hoitamisen osoittamiseksi yritykseltä edellytetään, että sillä on voimassa oleva VastuuGroup / Luotettava Kumppani -palvelusopimus.
  • Kuntotutkimuksia tekevällä yrityksellä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla käytössään asianmukaiset kuntotutkimuksien edellyttämät mitta- ja työvälineet.

 

Kuntotutkijayrityksen hyväksyntä on voimassa 5 vuotta. Yrityshyväksynnän voimassaolo edellyttää, että yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja toimittaa kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä SETI Oy:lle raportin tekemistään kuntotutkimuksista. SETI Oy ei luovuta luettelon tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tarkemmat ohjeet kuntotutkijan pätevyyksistä löytyvät täältä.

Lisätietoja kuntotutkijan pätevyydesta
veli-matti.poikonen@seti.fi tai olli.vitikka@seti.fi