Kuntotutkijayrityshyväksyntä

 

Sähkölaitteiston kuntotutkijayrityshyväksyntä


Kuntotutkijahyväksynnän saa yritys, jossa kuntotutkimuksen tekee siihen pätevyystodistuksen saanut henkilö. Hyväksytyt yritykset löytyvät SETIpro-rekisteristä.


Hyväksynnän ehdot

  • Hyväksyttävän yrityksen tai elinkeinonharjoittajan tulee olla merkittynä kaupparekisteriin
  • Yrityksen palveluksessa tulee olla kuntotutkijapätevyyden omaava henkilö, joka suorittaa kuntotutkimukset. Mikäli pätevyyden omaava henkilö eroaa hyväksytyn yrityksen palveluksesta, tulee yrityksen nimetä hänen tilalleen uusi henkilö 3 kuukauden kuluessa. Yrityksen tulee tehdä ilmoitus henkilömuutoksista SETI Oy:lle.
  • Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee itsellään olla kuntotutkijan pätevyys.
  • Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksia tekevällä yrityksellä tai yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus.
  • Yritykseltä edellytetään VastuuGroup Oy:n Luotettava Kumppani -palvelusopimusta, jolla seurataan tilaajavastuulain vaatimusten täyttymistä.
  • Kuntotutkimuksia tekevällä yrityksellä tai yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla käytössään asianmukaiset kuntotutkimuksien edellyttämät mitta- ja työvälineet.

 

Kuntotutkijayrityksen hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Edellä mainittujen ehtojen lisäksi yrityshyväksynnän voimassaolo edellyttää, että yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja toimittaa kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä vuosiraportin tekemistään kuntotutkimuksista. Vuosiraportista tulee ilmetä luettelomuodossa tutkitun sähkölaitteiston haltija, kohteen osoite, tutkimuksen tekijä ja päivämäärä. Mikäli suoritettuja kuntotutkimuksia ei ole ollut, on sekin myös raportoitava. SETI Oy ei luovuta vuosiraportin tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tarkemmat ohjeet kuntotutkijan pätevyyksistä löytyvät täältä.

 

Lisätietoja kuntotutkijan pätevyydestä
seti@seti.fi tai p. 09 5476 1600