Kuntotutkijan pätevyys

Sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys

Kuntotutkimus on sähköjärjestelmien kunnossapitosuunnitelmaa, korjaussuunnittelua ja peruskorjauksentoteutusta varten tehtävä tutkimus, johon varsinainen korjaussuunnittelu tulee perustumaan. Kuntotutkimukseen ryhdyttäessä on kiinteistön omistaja kuntoarvion tai muun syyn perusteella päätymässä jonkinasteiseen sähkölaitteiston korjaukseen. Kuntotutkimus antaa täsmällisemmät tiedot joko kuntoarvion tai muun tarpeen perusteella havaitusta korjaustarpeesta. Kuntotutkimuksessa käytetään silmämääräisen arvioinnin lisäksi soveltuvin osin mittauksia ja testauksia. Rakenneosien tekninen käyttöikä arvioidaan ja laite- tai järjestelmätoiminnot testataan.

Sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyystodistuksen saannin ehtona on:

  • Hyväksytysti suoritettu kolmepäiväinen kuntotutkijakoulutus
  • Pätevyystodistuksen luokka määrää kuntotutkijatodistuksen laajuuden
  • Voimassa oleva sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 koulutus
  • Voimassa oleva ensiapukoulutus
  • Raportti yhdestä tehdystä kuntotutkimuksesta


Pätevyystodistus

Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta. Pätevyyden uusimiseksi täytyy toimittaa:

  • sähkölaitteiston kuntotutkimusraportti
  • voimassa oleva SFS 6002 koulutus
  • voimassa oleva EA koulutustodistus

 

Tarkemmat ohjeet kuntotutkijan pätevyyksistä löytyvät linkistä

Lisätietoja kuntotutkijan pätevyydesta
veli-matti.poikonen@seti.fi tai seti@seti.fi