Kuntotutkijan pätevyys

Sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys

Kuntotutkimus on sähköjärjestelmien kunnossapitosuunnitelmaa, korjaussuunnittelua tai peruskorjauksen toteutusta varten tehtävä tutkimus, joka antaa täsmällisemmät tiedot kuntoarvion tai muun tarpeen perusteella havaitusta korjaustarpeesta. Kuntotutkimuksessa käytetään silmämääräisen arvioinnin lisäksi soveltuvin osin mittauksia ja testauksia. Rakenneosien tekninen käyttöikä arvioidaan ja laite- tai järjestelmätoiminnot testataan.

Sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyystodistuksen saannin ehtona on:

  • Sähköpätevyystodistus, jonka luokka määrää kuntotutkijatodistuksen laajuuden
  • Hyväksytysti suoritettu kolmepäiväinen kuntotutkijakoulutus
  • Voimassa oleva sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 koulutus
  • Voimassa oleva ensiapukoulutus
  • Vaatimukset täyttävä raportti yhdestä tehdystä kuntotutkimuksesta

 

Myönnetty kuntotutkijan pätevyys on voimassa 5 vuotta.


Pätevyyden uusimiseksi täytyy toimittaa:

  • vaatimustenmukainen sähkölaitteiston kuntotutkimusraportti pätevyystodistuksen voimassaolon viimeisimmältä vuodelta
  • voimassa oleva SFS 6002 koulutus
  • voimassa oleva EA koulutustodistus

 

Pätevyystodistuksen kriteerit.

 

Lisätietoja kuntotutkijan pätevyydestä
seti@seti.fi tai p. 09 5476 1600