Kuntotutkijan pätevyys

Sähkölaitteiden kuntotutkijan pätevyys

Kuntototutkimus on sähköjärjestelmien kunnossapitosuunnitelmaa, korjaussuunnittelua ja peruskorjauksentoteutusta varten tehtävä tutkimus, johon varsinainen korjaussuunnittelu tulee perustumaan. Kuntotutkimukseen ryhdyttäessä on kiinteistön omistaja kuntoarvion tai muun syyn perusteella päätymässä jonkinasteiseen sähkölaitteiston korjaukseen. Kuntotutkimus antaa täsmällisemmät tiedot joko kuntoarvion tai muun tarpeen perusteella havaitusta korjaustarpeesta. Kuntotutkimuksessa käytetään silmämääräisen arvioinnin lisäksi soveltuvin osin mittauksia ja testauksia. Rakenneosien tekninen käyttöikä arvioidaan ja laite- tai järjestelmätoiminnot testataan.

Sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyystodistuksen saannin ehtona on, että sinulla on:

 • Hyväksytysti suoritettu kolmepäiväinen kuntotutkijakoulutus
 • Sähköpätevyystodistus 1 tai 2 (tai vanha A, B tai C), sähköpätevyystodistus määrää kuntotutkijan todistuksen laajuuden.
 • Voimassa oleva sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 koulutus
 • Voimassa oleva hätäensiapukoulutus
 • Lisäksi sinun tulee lähettää SETI Oy:lle täydellinen raportti yhdestä tekemästään kuntotutkimuksesta


Pätevyystodistus

Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta. Pätevyystodistus uusitaan, kun sinä täytät uusimiselle asetetut vaatimukset. Uusintaa varten sinun ei tarvitse suorittaa kirjallista koetta.

 

Kuntotutkijayrityksen hyväksyntä

SETI Oy hyväksyy kuntotutkimuksiin yrityksen, jossa kuntotutkimuksen tekee kuntotutkijan pätevyystodistuksen saanut henkilö. Hyväksytyt yritykset löytyvät  SETIpro-rekisteristä.

Hyväksynnän ehdot

 • Hyväksyttävän yrityksen tai elinkeinonharjoittajan tulee olla merkittynä kaupparekisteriin
 • Yrityksen palveluksessa tulee olla kuntotutkija pätevyyden omaava henkilö, joka suorittaa kuntotutkimukset. Mikäli pätevyyden omaava henkilö eroaa hyväksytyn yrityksen palveluksesta, tulee yrityksen nimetä hänen tilalleen uusi henkilö 3 kuukauden kuluessa. Yrityksen tulee tehdä ilmoitus henkilömuutoksista SETI Oy:lle.
 • Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee itsellään olla kuntotutkijan pätevyys.
 • Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksia tekevällä yrityksellä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus.
 • Yhteiskuntavastuiden hoitamisen osoittamiseksi yritykseltä edellytetään, että sillä on voimassa oleva Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palvelusopimus.
 • Kuntotutkimuksia tekevällä yrityksellä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla käytössään asianmukaiset kuntotutkimuksien edellyttämät mitta- ja työvälineet.

Kuntotutkijayrityksen hyväksyntä on voimassa 5 vuotta. Yrityshyväksynnän voimassaolo edellyttää, että yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja toimittaa kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä SETI Oy:lle raportin tekemistään kuntotutkimuksista. SETI Oy ei luovuta luettelon tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tarkemmat ohjeet kuntotutkijan pätevyyksistä löytyvät linkistä

Lisätietoja kuntotutkijan pätevyydesta
veli-matti.poikonen@seti.fi tai olli.vitikka@seti.fi