A (antenniverkkotyöt)

 

A -pätevyys myönnetään henkilölle, joka täyttää seuraavat ehdot.

Tekninen peruskoulutus ja vaadittava työkokemus:

  • Kiinteistön viestintäverkon (antenniverkko) työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan insinööri-, teknikko-, erikoisammatti-, ammatti- tai perustutkinto sekä vähintään kolmen vuoden pituinen antenniverkkoalueeseen perehdyttävä työkokemus tai

 

  • Kiinteistön viestintäverkon (antenniverkko) työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan alle 3-vuotinen peruskoulutus esim. ammattikoulu tai muu vastaavanlainen koulutus sekä vähintään viiden vuoden pituinen antenniverkkoalueeseen perehdyttävä työkokemus tai

 

  • Telepätevyyden täydennyskoulutuksen tai vastaavan koulutuksen suoritus sekä vähintään kahdeksan vuoden pituinen kiinteistön antenniverkkoalueeseen perehdyttävä työkokemus.

 

Kiinteistön viestintäverkkotöillä tarkoitetaan yhteisantennijärjestelmien (A) tai puhelinsisäjohtoverkkojen ja yleiskaapelointijärjestelmien (T) työnjohto-, asennus-, ylläpito- tai asiantuntijatehtäviä. Työkokemuksesta on aina vähintään 6 kk oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Jos henkilö on osallistunut pätevyysalueen täydennyskoulutukseen, työkokemusvaatimusta lyhennetään 1,5 vuodella.

Jos henkilö haluaa myöhemmin täydentää pätevyystodistuksen AT-pätevyydeksi, voi henkilö täydentää puuttuvan osa-alueen osallistumalla antenniverkko- tai tietoverkkoaiheiseen täydennyskoulutukseen. Pätevyyden täydentäminen rinnastetaan pätevyystodistuksen uusimiseen ja siitä veloitetaan pätevyyden uusimismaksu.

 

Telepätevyystodistuksen voimassaolo ja uusiminen:

A/T-todistus on voimassa viisi vuotta. Pätevyystodistus uusitaan, kun henkilö on todistuksen voimassaoloaikana toiminut alan tehtävissä ja osallistunut vähintään kerran telepätevyyden ylläpitokoulutukseen sekä toimittanut SETI Oy:lle todistukset näistä.

Kiinteistön viestintäverkkotöillä tarkoitetaan yhteisantennijärjestelmien (A) tai puhelinsisäjohtoverkkojen ja yleiskaapelointijärjestelmien (T) työnjohto-, asennus-, ylläpito- tai asiantuntijatehtäviä. Työkokemuksesta on aina vähintään 6 kk oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Jos henkilö on osallistunut pätevyysalueen täydennyskoulutukseen, työkokemusvaatimusta lyhennetään 1,5 vuodella.