Telepätevyydet

TELEURAKOITSIJAHYVÄKSYNTÄ

SETI Oy antaa hakemuksesta teleurakoitsijahyväksynnän yritykselle, joka täyttää vaadittavat yrityskriteerit. Teleurakoitsijan tulee tuntea ja toimia Viestintäviraston määräyksen 65 (kiinteistön sisäverkot ja teleurakointi) mukaisesti.

Hakemukset

Teleurakointiluokat:

AT -(antenni- ja tietoverkkourakointi)
A – (antenniurakointi)
T – (tietoverkkourakointi)

 

Teleurakoitsijahyväksynnän ehdot
SETIpro-teleurakoitsijarekisteriin

 

Teleurakointialan henkilöpätevyydet

SETI Oy antaa hakemuksesta telepätevyystodistuksen henkilölle, jolla on riittävä sähkö- tai telealan koulutus ja riittävä teletöihin perehdyttävä työkokemus.

Telealan henkilöpätevyydet