Rajoitettu sähköpätevyys 1

Rajoitettu sähköpätevyys 1 on tarkoitettu ainoastaan sähkö- tai sähköverkkoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneille henkilöille.

Rajoitettu sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltinvaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajan sekä enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisten sähkölaitteistojen käytön johtajan tehtävissä, lukuun ottamatta hissitöitä.

Pätevyystodistuksen saamiseksi sinun tulee osoittaa pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto 1.

Pätevyyden saamiseksi sinun tulee täyttää sähköturvallisuuslain (1135/2016) 67 §:ssä määritellyt vaatimukset. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016), jonka sisältöä on korjattu valtioneuvoston asetuksella (804/2019).

Koulutus

Rajoitetun sähköpätevyys 1 todistuksen saamiseksi sinulla tulee olla soveltuva sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto tai soveltuva sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto tai vastaava tutkinto.

Työkokemus

Pätevyyden edellyttämän koulutuksen jälkeen sinulla tulee olla vähintään kuuden vuoden riittävän laaja-alainen sähkötyökokemus. Työkokemuksesta vähintään kaksi vuotta tulee olla yli 1 000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä.  Lisäksi työkokemukseen tulee sisältyä vähintään neljän vuoden pituinen riittävän laaja-alainen työkokemus kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen rakentamis-, suunnittelu-, tarkastus-, käyttö- tai asennusvalvontatehtävistä. Työkokemus tulee olla hankittu TUKESin sähköurakoitsijarekisteriin ja kaupparekisteriin rekisteröidyn toiminnanharjoittajan palveluksessa.

Työkokemus osoitetaan työnantajan laatimalla virallisella työtodistuksella, mistä ilmenee millaisia sähkötöitä olet tehnyt. Työtodistuksesta tulee ilmetä yli 1000 V:n ja kiinteistöjen sähköasennuksiin perehdyttävä työkokemus.

Sähköturvallisuustutkinto

Sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto 1. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta saat lisätietoa TUKESin verkkosivuilta ja  tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat löydät oheisen linkin alta.