TU-asiantuntijasertifikaatti

Henkilösertifikaatti myönnetään henkilölle, joka toimii sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä asentavassa ja/tai ylläpitävässä yrityksessä turvaurakointitöiden johtajana tai muussa vastuullisessa tehtävässä. Henkilösertifikaatti voidaan myöntää myös henkilölle, joka toimii turvallisuusalan asiantuntijatehtävissä. Henkilön tulee täyttää seuraavat koulutus- ja työkokemusvaatimukset:

  1. Sähköisten turvallisuusjärjestelmien asennukseen, huoltoon ja asiantuntijatehtäviin soveltuva turva-, sähkö- tai telealan tutkinto (diplomi-insinööri, AMK-insinööri, insinööri, teknikko tai vastaava ammattitutkinto tai vastaava erikoisammattitutkinto) sekä vähintään kolmen vuoden pituinen turva-, sähkö- tai telealan työkokemus, josta vähintään 1,5 vuotta on turva-alan työkokemusta, josta vähintään 6kk on viimeisen 12 kk ajalta tai
  2. sähköisten turvallisuusjärjestelmien asennukseen, huoltoon ja asiantuntijatehtäviin soveltuva peruskoulutus (ammattikoulu, ammattikurssi tai muu vastaavanlainen koulutus) sekä vähintään viiden vuoden pituinen turva-, sähkö- tai telealan työkokemus, josta vähintään 2,5 vuotta on turva-alan työkokemusta, josta vähintään 6kk on viimeisen 12 kk ajalta tai
  3. vähintään kahdeksan vuoden pituinen turva-, sähkö- tai telealan työkokemus, josta vähintään 4 vuotta on turva-alan työkokemusta, josta vähintään 6kk on viimeisen 12 kk ajalta.

Turva-alan työkokemukseksi hyväksytään sähköisten turvallisuusjärjestelmien asennus-, ylläpito-, työnjohto-, suunnittelu-, tarkastus- tai muu asiantuntijatehtävä. Sähköisillä turvallisuusjärjestelmillä tarkoitetaan paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä, henkilöturvallisuusjärjestelmiä yms. Muuksi työkokemukseksi hyväksytään sähkö- tai telealan vastaavanlaiset tehtävät. Henkilön koulutus ja työkokemus osoitetaan hakemuksen oheen liitettävillä todistusjäljennöksillä.

Henkilöllä tulee olla voimassa oleva poliisin myöntämä turvasuojaajakortti, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö sitä henkilön työtehtävissä vaatii. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) edellyttää murtoilmaisu-, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmiä asentavilta ja ylläpitäviltä turvasuojaajilta turvasuojauskorttia. Pelkät kaapelointityöt ja suunnittelutehtävät eivät edellytä turvasuojaajakorttia.

Henkilökohtainen TU-sertifikaatti myönnetään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan. Sertifikaatin uusiminen edellyttää, että henkilö on toiminut turva-alan tehtävissä sertifikaatin voimassaoloaikana ja osallistunut lautakunnan hyväksymään turvapätevyyden ylläpitokoulutukseen sertifikaatin voimassaoloaikana. Ylläpitokoulutukseen osallistumista ei vaadita, jos henkilöllä on voimassa oleva

  • paloilmoitintöiden vastuuhenkilön pätevyystodistus (TUKES) tai
  • turvallisuusjärjestelmän suunnittelijan henkilösertifikaatti (FA) tai
  • poliisihallituksen myöntämä vastaavan hoitajan hyväksyntä (ks. LYTP 77§)

 

14.8.2019