TU-asiantuntijasertifikaatti

Henkilösertifikaatti myönnetään henkilölle, joka toimii sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä asentavassa ja/tai ylläpitävässä yrityksessä turvaurakointitöiden johtajana tai muussa vastuullisessa tehtävässä. Henkilösertifikaatti voidaan myöntää myös henkilölle, joka toimii turvallisuusalan asiantuntijatehtävissä. Henkilön tulee täyttää seuraavat koulutus- ja työkokemusvaatimukset:

 

  • Sähköisten turvallisuusjärjestelmien asennukseen, huoltoon ja asiantuntijatehtäviin soveltuva turva-, sähkö- tai telealan tutkinto (diplomi-insinööri, AMK-insinööri, insinööri, teknikko tai vastaava ammattitutkinto tai vastaava erikoisammattitutkinto) sekä vähintään kolmen vuoden pituinen turva-, sähkö- tai telealan työkokemus, josta vähintään 1,5 vuotta on turva-alan työkokemusta, josta vähintään 6kk on viimeisen 12 kk ajalta tai

  • sähköisten turvallisuusjärjestelmien asennukseen, huoltoon ja asiantuntijatehtäviin soveltuva peruskoulutus (ammattikoulu, ammattikurssi tai muu vastaavanlainen koulutus) sekä vähintään viiden vuoden pituinen turva-, sähkö- tai telealan työkokemus, josta vähintään 2,5 vuotta on turva-alan työkokemusta, josta vähintään 6kk on viimeisen 12 kk ajalta tai

  • vähintään kahdeksan vuoden pituinen turva-, sähkö- tai telealan työkokemus, josta vähintään 4 vuotta on turva-alan työkokemusta, josta vähintään 6kk on viimeisen 12 kk ajalta.

 

Turva-alan työkokemukseksi hyväksytään sähköisten turvallisuusjärjestelmien asennus-, ylläpito-, työnjohto-, suunnittelu-, tarkastus- tai muu asiantuntijatehtävä. Sähköisillä turvallisuusjärjestelmillä tarkoitetaan mm. paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä sekä henkilöturvallisuusjärjestelmiä. Muuksi työkokemukseksi hyväksytään sähkö- tai telealan vastaavanlaiset tehtävät. Henkilön koulutus ja työkokemus osoitetaan hakemuksen oheen liitettävillä todistuksilla.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) edellyttää murtoilmaisu-, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmiä asentavilta ja ylläpitäviltä henkilöiltä turvasuojaajakorttia. Pelkät kaapelointityöt tai suunnittelutehtävät eivät tätä edellytä.

Henkilökohtainen TU-sertifikaatti myönnetään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan. Sertifikaatin uusiminen edellyttää, että henkilö on toiminut turva-alan tehtävissä sertifikaatin voimassaoloaikana ja osallistunut lautakunnan hyväksymään turvapätevyyden ylläpitokoulutukseen sertifikaatin voimassaoloaikana. Ylläpitokoulutukseen osallistumista ei vaadita, jos henkilöllä on voimassa oleva

  • paloilmoitintöiden vastuuhenkilön pätevyystodistus (TUKES) tai
  • turvallisuusjärjestelmän suunnittelijan henkilösertifikaatti (FA) tai
  • poliisihallituksen myöntämä vastaavan hoitajan hyväksyntä (ks. LYTP 77§)

 

TU-asiantuntijan ylläpitokoulutus

Turvapätevyyden ylläpitokoulutukseksi on hyväksytty:

Turvapätevyyspäivä
(Turva-alan yrittäjät ry & Sähköinfo Oy)

Verkkokurssi TU-asiantuntijan ylläpitokoulutus

 

16.8.2021