Talotekniikkasertifikaatti

 

Talotekniikkasertifikaatti voidaan myöntää kokonaisuutena talotekniikkayritykselle tai erillisinä osa-alueina sähkö-, LVI-, turva- ja automaatiourakoitsijoille. Sertifikaattia hakevan yrityksen on täytettävä lautakunnan hyväksymät vaatimukset. TT-talotekniikkasertifiointi on FINAS:n akkreditoima (S041).

Sertifioidulla toiminnanohjausjärjestelmällä yrityksen on helppo osoittaa laadukas toimintansa tilaajalle. Jatkuvuuden hallinta on varmennetulla tasolla myös muutostilanteissa. Lisäksi riskejä ja epävarmuustekijöitä voidaan pienentää. Sertifikaatti on hyvä tapa osoittaa laadukas toiminta kilpailutilanteissa.

Talotekniikkasertifikaatti pohjautuu standardin ISO 9001 sijasta tuotteiden, prosessien ja palveluiden sertifiointiin perustuvaan standardiin SFS-EN ISO/IEC 17065:2012, jonka soveltaminen on sopivampaa urakointitoimintaan. Sertifikaatilla voidaan osoittaa asiakkaalle myös urakoitsijan tapa toimia sekä toimintojen jatkuvuuden hallinta.

Sertifioitavan yrityksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Yrityksellä on eri toimialojen vaatimat vastuuhenkilöt
  • sähkö – sähköturvallisuuslain mukainen pätevyystodistus
  • automaatio – RAU-pätevyys
  • turva – tu-asiantuntijasertifikaatti
  • LVI – rakentamislain mukainen pätevyys
 • Ilmoitukset tarvittaviin viranomaisten rekistereihin ovat kunnossa
 • Yhteiskuntavastuiden hoitaminen on kunnossa (Luotettava kumppani palvelusopimus)
 • Vähintään 5 referenssiä sertifioitavalta toimialalta
  • Turvaurakoinnin osalta vaatimus on vähintään 3 referenssiä sertifioitavalta turvaurakointialueelta
 • Toiminnan vastuuvakuutus (vähintään 500 000 € / vakuutustapahtuma)
 • Vaatimukset täyttävä toiminnanohjauskäsikirja

 

TOIMINNANOHJAUSKÄSIKIRJA

Yrityksellä täytyy olla käytössä toiminnanohjauskäsikirja, jossa kuvataan yrityksen tapa toimia ja se tehdään jokaisen yrityksen omia tarpeita varten. Sertifikaatin kriteereissä on kuvattu toiminnanohjauskäsikirjan tarkemmat sisältövaatimukset. Käsikirja toimii samalla yrityksen työkaluna toiminnan tehostamisessa ja kehityksessä. Toiminnanohjauskäsikirjaan kirjatut prosessikuvaukset ja eri tehtävien vastuut helpottavat uusien henkilöiden perehdyttämistä ja takaavat toiminnan jatkuvuuden vastuuhenkilöiden vaihtuessa.

YRITYKSEN SERTIFIOINTI

Sähköisen hakemuksen ja sen liitteenä toimitetun toiminnanohjauskäsikirjan perusteella katselmoidaan toiminnanohjauskäsikirja ja tehdään tarjous ensiarviointiin liittyvistä kustannuksista. Tarjouksessa yksilöidään tarkemmin sertifiointiin liittyvät henkilöt, ajankohta ja kustannukset. Sertifiointisopimuksessa määritellään molempien osapuolien vastuut ja velvoitteet. Tämän jälkeen sovitaan yritykseen kohdistuvasta toimistoarvioinnista ja siihen liittyvästä työmaakäynnistä.

Myönnetty sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja todistuksesta ilmenee sen laajuus. Sertifikaatin ylläpitoon kuuluu vuosiraportointi sähköisellä lomakkeella, jonka perusteella seurataan yrityksen toimintaa. Yrityksen yhteiskuntavastuiden täyttyminen on jatkuvassa seurannassa Luotettava kumppani -palvelun kautta. TT-sertifikaatin voimassaolon jatkaminen tapahtuu joka kolmas vuosi suoritettavalla uusinta-arvioinnilla, jossa varmennetaan yrityksen toiminnanohjauskäsikirjan ajantasaisuus ja yrityksen toimiminen sen mukaisesti yritykseen tehtävän auditointikäynnin aikana.

Kaikki sertifioidut yritykset löytyvät SETIpro-tietokannasta sekä yritys on oikeutettu käyttämään toiminnassaan Talotekniikkasertifikaattitunnusta (TT).

 

Sertifikaatin vaatimukset

TT-sertifiointipäätöksen ehdot ja TT-tunnuksen käyttöehdot.

 

Sertifioinnin ensiarviointi Alv 0 % Alv 24 %
1 arvioija / max 2 toimialuetta 1 800 € 2 232 €
2 arvioijaa / max 4 toimialuetta 2 800 € 3 472 €
3 arvioijaa / ei toimialuerajoitusta 3 800 € 4 712 €
Sertifioinnin uusinta-arviointi
1 arvioija / max 2 toimialuetta 1 600 € 1 984 €
2 arvioijaa / max 4 toimialuetta 2 600 € 3 224 €
3 arvioijaa / ei toimialuerajoitusta 3 600 € 4 464 €

Matkakulut veloitetaan toteutuneiden kulujen mukaan.

 

Kriteeristöhistoria:

Versio 1.4 – 12.6.2023
Versio 1.3 – 14.9.2020
Versio 1.2 – 15.10.2018