Talotekniikkasertifikaatti

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on tuonut uutena tuotteena talotekniikkaurakoitsijoille tarkoitetun sertifikaatin, jonka tarkoituksena on osoittaa asiakkaalle millaisen lopputuloksen asiakas saa, kun hän tilaa asennustyöt sertifikaatin saaneelta urakoitsijalta.

Talotekniikkasertifikaatti voidaan myöntää kokonaisuutena talotekniikkayritykselle tai erillisinä osa-alueina sähkö-, LVI-, turva- ja automaatiourakoitsijoille. SETI veloittaa sertifikaatista hyväksymismaksun sekä vuosittain uusintamaksun.

Sertifikaattia hakevan yrityksen on täytettävä vaatimukset, jotka on hyväksynyt SETI Oy:n talotekniikkasertifiointilautakunta. Lautakunnan toimintasäännöt on esitetty liitteessä 1.

SETI toimittaa sertifioidulle yritykselle sertifikaatin, josta ilmenee sertifikaatin laajuus ja voimassaoloaika. SETI pitää rekisteriä voimassa olevan Talotekniikkasertifikaatin omaavista yrityksistä osoitteessa SETIpro. Sertifioitu yritys on oikeutettu käyttämään Talotekniikkasertifikaattitunnusta.

Talotekniikkasertifikaatti voidaan peruuttaa, jos ilmenee, että yritys ei täytä sertifikaatin vaatimuksia. Peruutuksen käsittelee talotekniikkasertifiointilautakunta, jonka suosituksen perusteella Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy peruu sertifikaatin. Talotekniikkasertifikaatti on määräaikainen.

Uuden talotekniikkasertifikaatin saannin vaatimukset on hyväksynyt alan eri järjestöjen edustajista koottu lautakunta.

Talotekniikkasertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee täyttää liitteenä olevat vaatimukset.

Talotekniikkasertifikaatin tarkoituksena on korvata aiemmin esiintyneet laatujärjestelmät. ISO 9000 standardisarjan laatujärjestelmä on alun perin kehitetty valmistavan teollisuuden tarpeisiin takaamaan, että kaikki valmistettavat tuotteet ovat tasalaatuisia. Näin ollen kyseinen järjestelmä sopii huonosti urakointiin ja sen vuoksi vain harva urakoitsija on rakentanut kyseisen järjestelmän omaan käyttöönsä.

Sertifikaatin vaatimukset

Toiminnanohjauskäsikirjan laatimisohje

TT-sertifiointipäätöksen ehdot ja TT-tunnuksen käyttöehdot.