Sertifioinnit

Rakennuttajat edellyttävät urakoitsijalta luotettavuutta ja osaamista. Uusi hankintalaki (1397/2016) antaa rakennuttajille entistä enemmän mahdollisuuksia tarjousten vertailuun. Hinnan lisäksi tulisi huomioida urakoitsijan osaaminen ja kokemus. Sertifiointeja ovat kehittäneet ja ylläpitävät alan keskeiset rakennuttaja- ja urakointijärjestöt, jotka haluavat näin edistää laadukasta asennus- ja ylläpitotoimintaa.

SETI Oy:n sertifiointitoiminta on sertifiointistandardin SFS-EN ISO/IEC 17065:2012, Tuotteiden, palvelujen ja prosessien vaatimustenmukaisuudenarviointi, mukaista ja FINASin akkreditoimaa tunnuksella S041.

Lautakunnat määrittelevät sertifikaattien vaatimustason ja toimivat SETI Oy:n puolueettomuutta ja riippumattomuutta valvovana tahona.