Sertifioinnit

Rakennuttajat edellyttävät urakoitsijalta luotettavuutta ja osaamista. Hankintalaki (1397/2016) antaa rakennuttajille entistä enemmän mahdollisuuksia tarjousten vertailuun, hinnan lisäksi tulisi huomioida urakoitsijan osaaminen ja kokemus.

Sertifiointejamme ovat kehittäneet alan keskeiset rakennuttaja- ja urakointijärjestöt, jotka haluavat näin edistää laadukasta asennus- ja ylläpitotoimintaa.

Meidän sertifiointitoiminta on sertifiointistandardin SFS-EN ISO/IEC 17065:2012 mukaista ja FINASin akkreditoimaa tunnuksella S041.

Sertifiointitoimintaa valvoviin lautakuntiin kuuluu rakennuttaja- ja urakointijärjestöjen edustajia ja ne määrittelevät sertifikaattien vaatimustason sekä toimivat SETI Oy:n puolueettomuutta ja riippumattomuutta valvovina tahoina.