Käytönjohtojärjestelmä

Käytönjohtojärjestelmän hyväksynnän hankkimalla sähkölaitteiston käytönjohtopalveluita tarjoava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta sähkölaitteiston käytönjohtajuuksiin. Hyväksytyt yritykset löytyvät SETIpro-rekisteristä.

Käytöjohtojärjelmässä kuvataan yrityksen toiminta sähkölaitteiston käytöjohtajuuksissa. Se näkyy yrityksen asiakkaille toimitusvarmuutena ja hyvänä laatuna.

Yrityksen käytönjohtotoiminta ja toimintatavat esitetään toiminnanohjausjärjestelmässä, jossa määritellään mm. sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävät, tiedonvaihtokäytännöt, kohteen riskiarviointi ja menettelytavat poikkeustilanteissa, kuinka tehtäviä yrityksessä hoidetaan, oma huolto- ja kunnossapito-organisaatio sekä menettelytavat kun käytetään alihankkijoita.

Lisäksi kuvataan käytönjohto yksikön organisaatiokaavio, josta selviää vastuualueet ja sijaisuudet sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja yrityksen tietoturva ja salassapito käytännöt.

Sähkölaitteiston käytönjohtojärjestelmä on voimassa ensihyväksynnän jälkeen toistaiseksi edellyttäen että hyväksytyn yrityksen toiminta on vaatimustenmukaista. Hyväksynnän voimassaolo edellyttää myös vuosiraportointia suoritetuista koulutuksista ja vähintään yhden kohteen katselmuksesta.

Sähkölaitteiston käytönjohtojärjestelmän hyväksynnän ehdot:

  • Yrityksellä tulee olla kirjallinen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa sähkölaitteiston käytön johtamiseen liittyvät toiminnot on kuvattu.
  • Sähkölaitteiston käytön johtamiseen osallistuvilla henkilöillä on sähköpätevyys 1, rajoitettu sähköpätevyys 1 tai sähköpätevyys 2, tai vastaavat kumoutuneen sähkölain mukaiset sähköpätevyydet.
  • Vastuuhenkilöillä tulee olla voimassa vähintään SFS 6002 koulutus ja hätäensiapukoulutus
  • Yritys tai toiminimi on rekisteröity kaupparekisteriin
  • Yrityksellä on VastuuGroup Oy:n Luotettava Kumppani – sopimus tai vastaava valvontamenettely
  • Yrityksellä on toiminnanvastuuvakuutus (min. 500.000 €/vakuutustapahtuma)

 

Tarkemmat vaatimukset löytyvät täältä.

Lisätietoja sähkölaitteiston käytönjohtojärjestelmästä
seti@seti.fi tai p. 09 5476 1600