Tutkinnon täydentäminen

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan sähköpätevyyksien vaatimuksena on soveltuva tutkinto. Ainoina poikkeuksina ovat joissain tapauksissa sähköpätevyys 3 tai tietylle työkokemuksen rajaamalle tehtäväalueelle tarkoitettu rajoitettu sähköpätevyys 3.

Valtioneuvoston asetuksien 1435/2016 ja 804/2019 sähkötyöstä ja käyttötyöstä 3 § ja 4 § määrittelevät soveltuvien tutkintojen opintojen sisällön perusvaatimukset. Edellä mainituissa pykälissä on kerrottu vaatimukset opintojen sisällölle ja laajuudelle. 3 §:n ensimmäisessä kappaleessa on kerrottu vaatimukset eri tasoisten tutkintojen sähköalan opintojen vaadittavasta kokonaismäärästä. Tuon kokonaismäärän tulee koostua toisessa kappaleessa mainituista aihealueista siten, että jokaisen aihealueen laajuus on vähintään 1,5 opinto- tai osaamispistettä taikka yksi opintoviikko.

Mikäli tutkinto ei täytä soveltuvan tutkinnon vaatimuksia, sen voi täydentää soveltuvaksi tutkinnoksi vastaavan tasoisessa oppilaitoksessa kuin missä alkuperäinen tutkinto on suoritettu:

  • tekniikan alan korkeakoulututkintoa voi täydentää yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa
  • sähkövoima-alan insinöörin tai teknikon (tai vastaavan aiemman tutkinnon) tutkintoa voi täydentää ammattikorkeakouluissa
  • perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa (tai vastaavia aiempia tutkintoja) voi täydentää ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa

 

Opintojen täydentämisen suunnitelma tehdään yhdessä oppilaitoksen kanssa jo suoritetun tutkinnon opintojen sisällön perusteella siten, että alkuperäinen tutkinto yhdessä täydentävien opintojen kanssa täyttävät Valtioneuvoston asetuksien 1435/2016 ja 804/2019 asettamat opintojen perusvaatimukset.

Täydennysopintojen jälkeen sähköturvallisuuslain vaatiman soveltuvan tutkinnon vaatimusten täyttyminen osoitetaan alkuperäisellä tutkintotodistuksella (sisältäen opintosuoritusotteen) ja täydennysopintojen opintosuoritusotteella. Usein oppilaitos myös kirjoittaa sähköturvallisuuslain mukaiseksi soveltuvaksi tutkinnoksi täydennetystä tutkinnosta lausunnon, jolla vahvistetaan soveltuvan tutkinnon määritelmän täyttyminen. Tämä mahdollinen lausunto on hyvä liittää mukaan hakemukseen tai sellaisen täydennykseen.

Valtioneuvoston asetuksien ajantasaisen sisällön voit käydä tarkistamassa Tukesin sivuilta.

Lisätietoja: p. 09 5476 1600 tai seti@seti.fi