Rajoitettu sähköpätevyys 3

Sinulle voidaan myöntää koulutustasi sekä työkokemustasi vastaavalle sähköalan tehtäväalueelle rajoitettu S3 pätevyys

Pätevyyden saamiseksi sinun tulee täyttää sähköturvallisuuslain (1135/2016) 70 §:ssä määritellyt vaatimukset. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016), jonka sisältöä on korjattu valtioneuvoston asetuksella (804/2019).

Rajoitetun sähköpätevyys 3 saamisen ehdot

Sinun tulee olla suorittanut tietyn tehtäväalueen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus tai tutkinto ja olet hankkinut sen jälkeen vähintään yhden vuoden pituisen työkokemuksen kyseisen tehtäväalueen sähkötöistä, tai hakijalla tulee olla kahden vuoden työkokemus tietyn laiteryhmän sähkötyöstä ja riittävät alan perustiedot. Työtodistuksesta tulee ilmetä selvästi rajoituksen kohteen tehtäväalue.

Ammatillisten tutkintojen tai niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja korkeakoulututkinnoissa vähintään 25 opintopistettä tai vastaavan laajuiset opinnot. Perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa tai vastaavissa aikaisemmissa koulutuksissa tai tutkinnoissa opintojen on oltava sähkötyön kohteena olevalta tehtäväalueelta. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojesi tulee koostua seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko kuitenkin niin, että edellä mainitut kokonaisopintomäärät täyttyvät.

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.


Sähköturvallisuustutkinto

Sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto 1, 2 tai 3. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta saat lisätietoa TUKESin verkkosivuilta ja  tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat löydät oheisen linkin alta.