RAU-henkilöpätevyys

 

Henkilöpätevyystodistus myönnetään henkilölle, joka täyttää seuraavat kriteerit:

Tekninen koulutus ja työkokemus

  1. Alan soveltuva tutkinto (diplomi-insinööri, AMK-insinööri, insinööri, teknikko tai vastaava tutkinto) sekä vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus alan tehtävistä tai
  2. automaatioyliasentajan ammattitutkinto sekä vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus alan tehtävistä tai
  3. automaatioasentajan ammattitutkinto tai sähköalan ammattitutkinto tai sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tai vastaavat teoreettiset tiedot sekä hyväksytyn rakennusautomaatioalan täydennyskoulutuksen suoritus sekä vähintään viiden (5) vuoden työkokemus alan tehtävistä.

Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan taloteknisiä järjestelmiä ja -prosesseja, joilla ohjataan, säädetään, valvotaan ja hallitaan muun muassa lämmönjako- ja ilmanvaihtojärjestelmiä ja/tai valaistus- ja sähköteknisiä järjestelmiä ja/tai tietoteknisiä järjestelmiä. Alan työkokemuksella tarkoitetaan kyseisten järjestelmien työnjohto-, asennus-, ylläpito- tai asiantuntijatehtäviä.

Vaaditusta työkokemusajasta vähintään puolet on oltava vaaditun tutkinnon jälkeen tehtyä. Työkokemuksesta on aina vähintään 9 kk oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta. Rakennus-automaatioalan täydennyskoulutuksen vaatimukset hyväksyy SETI Oy:n RAU-ohjausryhmä (kts. Pätevyyskoulutus).

Jos henkilöllä on jokin automaatioalan erikoiskoulutus, voidaan työkokemusvaatimusta lyhentää enimmillään kahdella (2) vuodella. Erikoiskoulutuksen hyväksyttävyyden ja vaikutuksen työkokemus-vaatimukseen arvioi ja hyväksyy SETI Oy:n RAU-ohjausryhmä.

RAU-pätevyystodistuksen voimassaolo ja uusiminen

Pätevyystodistus on voimassa viisi vuotta. Pätevyystodistus uusitaan, kun henkilö on todistuksen voimassaoloaikana toiminut alan tehtävissä (osoitetaan uusinnan yhteydessä työtodistuksella tai muulla vastaavalla selvityksellä) tai on osallistunut vähintään kerran hyväksyttyyn RAU-ylläpitokoulutukseen (kts. Pätevyyskoulutus).