RAU-henkilöpätevyys

 

RAU-henkilöpätevyys myönnetään henkilölle, jolla on seuraava tekninen koulutus ja työkokemus:

  • Alan soveltuva tutkinto (diplomi-insinööri, AMK-insinööri, insinööri, teknikko tai vastaava tutkinto) sekä vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus alan tehtävistä tai 
  • automaatioyliasentajan ammattitutkinto sekä vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus alan tehtävistä tai 
  • automaatioasentajan ammattitutkinto tai sähköalan ammattitutkinto tai sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tai vastaavat teoreettiset tiedot sekä hyväksytyn rakennusautomaatioalan täydennyskoulutuksen suoritus sekä vähintään viiden (5) vuoden työkokemus alan tehtävistä. RAU-ohjausryhmä on määritellyt täydennyskoulutuksen sisältövaatimukset (kts. Pätevyyskoulutus).

 

Vaaditusta työkokemusajasta vähintään puolet on oltava vaaditun tutkinnon jälkeen kertynyttä. Työkokemuksesta on aina vähintään 9 kk oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan taloteknisiä järjestelmiä ja -prosesseja, joilla ohjataan, säädetään, valvotaan ja hallitaan muun muassa lämmönjako- ja ilmanvaihtojärjestelmiä ja/tai valaistus- ja sähköteknisiä järjestelmiä ja/tai tietoteknisiä järjestelmiä. Alan työkokemuksella tarkoitetaan kyseisten järjestelmien työnjohto-, asennus-, ylläpito- tai asiantuntijatehtäviä.

Jos henkilöllä on jokin automaatioalan erikoiskoulutus, voidaan työkokemusvaatimusta lyhentää enimmillään kahdella (2) vuodella. RAU-ohjausryhmä arvioi ja hyväksyy erikoiskoulutuksen hyväksyttävyyden ja vaikutuksen työkokemuksen vaadittavaan määrään.

RAU-pätevyystodistuksen voimassaolo ja uusiminen

RAU-pätevyystodistus on voimassa viisi (5) vuotta todistuksen myöntämisestä. Pätevyystodistus voidaan uusia, jos henkilö on todistuksen voimassaoloaikana toiminut alan tehtävissä (osoitus työtodistuksella) tai osallistunut vähintään kerran soveltuvaan ylläpitokoulutukseen sekä toimittaa selvityksen oman ammattitaitonsa ylläpidosta (osoitus ensisijaisesti kurssitodistuksilla tai muulla riittävän luotettavalla tavalla). Uusinta jatkaa pätevyystodistuksen alkuperäistä voimassaoloa viidellä vuodella.