Sähköpätevyys 3

Sähköpätevyys 3 -todistus oikeuttaa sinua toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1 kV vaihtojännitteiseen tai 1,5 kV tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden tai sähkölaitteistojen korjaustöissä, lukuun ottamatta hissitöitä.

Sähköpätevyys 3 oikeuttaa myös sähkölaitteiston yksittäisen komponentin vaihtamiseen sekä korjattavan tai uutena verkkoon liitettävän sähkölaitteen tai -laitekokonaisuuden yksittäisen syöttöjohdon asentamiseen asennusrasialta tai kiinteistön jakokeskukselta muuttamatta keskuksen rakennetta, eli pätevyydellä voi asentaa yhden uuden sähkölaitteen. Sähköpätevyys 3 ei kuitenkaan oikeuta muilta osin kiinteistön sähkölaitteiston rakentamiseen.

Pätevyyden saamiseksi sinun tulee täyttää sähköturvallisuuslain (1135/2016) 69 §:ssä määritellyt vaatimukset. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016).

Sähköpätevyys 3 saamisen ehdot

Sähköpätevyys 3 todistuksen saamiseksi sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto 1, 2 tai 3 ja lisäksi sinun tulee täyttää jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • olet suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.

Soveltuva koulutus

Soveltuvien ammatillisen tutkinnon tai sitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä tai 40 opintoviikkoa. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojesi tulee koostua seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko kuitenkin niin, että edellä mainitut kokonaisopintomäärät täyttyvät.

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.

Näyttö perusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

Työkokemus

Työkokemukseksi hyväksytään sähköasennustöihin rekisteröidyn (merkintä A tai L Tukesin sähköurakoitsijarekisterissä) ja kaupparekisteriin rekisteröidyn toiminnanharjoittajan palveluksessa saatu sähkötyökokemus tai sähkölaitteiden valmistuksessa saatu riittävän laaja-alainen sähkölaitteen rakentamiseen ja sähköturvallisuuteen perehdyttävä työkokemus.

Työkokemuksen tulee olla vahvavirtalaitteiden (230/400 V) korjaustöihin tai valmistukseen liittyvistä tehtävistä.

Sinun tulee osoittaa työkokemus työnantajan antamalla työtodistuksella.

Sähköpätevyys 3 edellyttämän työkokemuksen voit hankkia ennen tai jälkeen soveltuvan koulutuksen.

Sähköturvallisuustutkinto

Sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto 1, 2 tai 3. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta saat lisätietoa TUKESin verkkosivuilta ja  tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat löydät oheisen linkin alta.