Sähköpätevyys 3

Sähköpätevyys 3 -todistus oikeuttaa sinua toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1 kV vaihtojännitteiseen tai 1,5 kV tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden tai sähkölaitteistojen korjaustöissä, lukuun ottamatta hissitöitä.

Sähköpätevyys 3 oikeuttaa myös sähkölaitteiston yksittäisen komponentin vaihtamiseen sekä korjattavan tai uutena verkkoon liitettävän sähkölaitteen tai -laitekokonaisuuden yksittäisen syöttöjohdon asentamiseen asennusrasialta tai kiinteistön jakokeskukselta muuttamatta keskuksen rakennetta, eli pätevyydellä voi asentaa yhden uuden sähkölaitteen. Sähköpätevyys 3 ei kuitenkaan oikeuta muilta osin kiinteistön sähkölaitteiston rakentamiseen.

Pätevyyden saamiseksi sinun tulee täyttää sähköturvallisuuslain (1135/2016) 69 §:ssä määritellyt vaatimukset. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016), jonka sisältöä on korjattu valtioneuvoston asetuksella (804/2019).

Sähköpätevyys 3 saamisen ehdot

Sähköpätevyys 3 todistuksen saamiseksi sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto 1, 2 tai 3 ja lisäksi sinun tulee täyttää jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • olet suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut sen jälkeen kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut sen jälkeen kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut sen jälkeen kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut sen jälkeen vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.


Soveltuva koulutus

Soveltuvien ammatillisen tutkinnon tai sitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja, korkeakoulututkinnoissa vähintään 30 opintoviikkoa tai 45 opintopistettä sekä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 40 opintoviikkoa tai 60 osaamispistettä. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojesi tulee koostua seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko kuitenkin niin, että edellä mainitut kokonaisopintomäärät täyttyvät.

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.

 

Näyttö perusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

Sähköpätevyyden edellyttämä koulutus osoitetaan oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella, jonka liitteenä on ainesivut suoritetuista opinnoista.

Työkokemus

Työkokemukseksi hyväksytään sähköasennustöihin rekisteröidyn (merkintä A tai L Tukesin sähköurakoitsijarekisterissä) toiminnanharjoittajan palveluksessa saatu sähkötyökokemus tai sähkölaitteiden valmistuksessa saatu riittävän laaja-alainen sähkölaitteen rakentamiseen ja sähköturvallisuuteen perehdyttävä työkokemus.

Työkokemuksen tulee olla vahvavirtalaitteiden (230/400 V) korjaustöihin tai valmistukseen liittyvistä tehtävistä ja se osoitetaan työnantajan laatimalla virallisella työtodistuksella, mistä ilmenee millaisia sähkötöitä olet tehnyt.

Kun pätevyyttä haetaan soveltuvan ammatillisen tutkinnon ja työkokemuksen yhdistelmällä, työkokemuksen tulee olla kertynyt koulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Sähköturvallisuustutkinto

Sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto 1, 2 tai 3. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta saat lisätietoa TUKESin verkkosivuilta ja  tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat löydät oheisen linkin alta.