Oikaisuvaatimukset

Lakisääteiset sähköpätevyydet:

Hakija, joka on tyytymätön SETI Oy:n antamaan päätökseen, voi osoittaa oikaisuvaatimuksen SETI Oy:n hallitukselle. Hallituksen on käsiteltävä asia kahden kuukauden kuluessa oikaisuvaatimuksen saapumisesta. Kuitenkin kesäkuukausina (1.6 – 31.8) hallitukselle tulleiden oikaisuvaatimusten käsittelyajoissa noudatetaan kolmen kuukauden käsittelyaikaa.

Mikäli valituksen tekijä on tyytymätön SETI Oy:n hallituksen antamaan päätökseen asiasta, hän voi hakea muutosta päätökseen valittamalla kotipaikkakunnan perusteella määritettyyn hallinto-oikeuteen.