OL-koulutukset

OL-täydennyskoulutus

OL-asiantuntijapätevyyttä hakeva henkilö voi täydentää puuttuvaa liityntäverkkoalueen työkokemustaan osallistumalla vaatimukset täyttävään täydennyskoulutukseen.

Täydennyskoulutukseksi on hyväksytty seuraavat kurssit:

 

OL- ylläpitokoulutus

OL-asiantuntijapätevyyden uusimisen edellytyksenä on, että henkilö osallistuu kriteerit täyttävään pätevyydenylläpitokoulutukseen todistuksen voimassaoloaikana (5 vuoden kuluessa).

Ylläpitokoulutukseksi on hyväksytty: