Oikaisuvaatimukset

Vapaaehtoiset pätevyydet

Oikaisuvaatimus toimitetaan SETI Oy:lle. Ensihyväksyntää koskevat valitukset käsittelee asianomainen lautakunta, joka voi ehdottaa hakemuksen uusintakäsittelyä. Hyväksynnän tai pätevyystodistuksen uusintaan, peruuttamiseen tai väliaikaiseen peruuttamiseen liittyvät valitukset käsittelee SETI Oy:n toimitusjohtaja. Valituksen käsittelystä annetusta päätöksestä ei voi valittaa.