Oikaisuvaatimukset ja valitukset

Vapaaehtoiset pätevyydet, sertifioinnit ja hyväksynnät:

Oikaisuvaatimus toimitetaan SETI Oy:lle. Ensisertifiointia tai ensihyväksyntää koskevat valitukset käsittelee asianomainen lautakunta, joka voi ehdottaa hakemuksen uusintakäsittelyä. Sertifioinnin, hyväksynnän tai pätevyystodistuksen uusintaan, peruuttamiseen tai väliaikaiseen peruuttamiseen liittyvät valitukset käsittelee SETI Oy:n toimitusjohtaja. Valituksen käsittelystä annetusta päätöksestä ei voi valittaa.

Laadullisten valitusten käsittely (sertifioinnit ja hyväksynnät)

Sertifioinnin tai hyväksynnän omaavan yrityksen asiakas (rakennuttaja tai palvelun tilaaja) voi tehdä yrityksen toiminnan laatuun liittyvän valituksen SETI Oy:lle, jos asiakkaan mielestä sertifioitu tai hyväksytty yritys ei ole toiminut vaatimusten mukaisesti. Valituksen käsittelee SETI Oy.

SETI Oy voi pyytää sertifioidulta tai hyväksytyltä yritykseltä lisäselvityksiä ja tarvittaessa suorittaa yritykseen tai sen työmaalle arviointikäynnin. Arviointikäynnin käytännön järjestelyistä sovitaan sertifioidun/hyväksytyn yrityksen ja SETI Oy:n kesken. Sertifioitu tai hyväksytty yritys on velvollinen maksamaan arviointikäynnin kustannukset, jos valitus osoittautuu aiheelliseksi. Mikäli valitus osoittautuu aiheettomaksi, arviointikustannukset veloitetaan valituksen tekijältä.