Oikaisuvaatimukset ja valitukset

Vapaaehtoiset pätevyydet, sertifioinnit ja hyväksynnät:

Oikaisuvaatimus toimitetaan SETI Oy:lle. Ensisertifiointia tai ensihyväksyntää koskevat valitukset käsittelee asianomainen lautakunta, joka voi ehdottaa SETI Oy:lle hakemuksen uusintakäsittelyä. Sertifioinnin, hyväksynnän tai pätevyystodistuksen uusintaan, peruuttamiseen tai väliaikaiseen peruuttamiseen liittyvät valitukset käsittelee SETI Oy:n toimitusjohtaja. Valituksen käsittelystä annetusta päätöksestä ei voi valittaa.

Laadullisten valitusten käsittely (sertifioinnit ja hyväksynnät)
SETI Oy:n sertifioinnin tai hyväksynnän omaavan yrityksen asiakas (rakennuttaja tai palvelun tilaaja) voi tehdä yrityksen toiminnan laatuun liittyvän valituksen SETI Oy:lle, jos asiakkaan mielestä SETI Oy:n sertifioima tai hyväksymä yritys ei ole toiminut SETI Oy:n kriteerien mukaisesti. Valituksen käsittelee SETI Oy.

SETI Oy voi pyytää sertifioidulta tai hyväksytyltä yritykseltä lisäselvityksiä ja tarvittaessa suorittaa yritykseen tai sen työmaalle arviointikäynnin. Arviointikäynnin käytännön järjestelyistä sovitaan sertifioidun/hyväksytyn yrityksen ja SETI Oy:n kesken. Sertifioitu/hyväksytty yritys on velvollinen maksamaan arviointikäynnin kustannukset, jos valitus osoittautuu aiheelliseksi. Arviointikustannukset veloitetaan asiakkaalta, jos valitus osoittautuu aiheettomaksi.

Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevat ohjeet ovat saatavissa SETI Oy:stä.