Telepätevyyden täydennys ja ylläpito

AT-, A- tai T-henkilöpätevyys on voimassa kerrallaan 5 vuotta. Todistuksen uusinta edellyttää, että henkilö toimii alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana ja osallistuu tällöin vähintään kerran hyväksyttyyn pätevyyden ylläpitokoulutukseen sekä toimittaa näistä todistukset uusinnan yhteydessä. Ylläpitokoulutuksen voi suorittaa siihen hyväksytyllä lähikoulutuksella tai verkkotestillä, mm. Sähköinfo Oy:n A- ja T-verkkotestit ovat SETI Oy:n hyväksymiä.

 

Telepätevyyden ylläpitokoulutus

Pätevyyskoulutuksen tulee täyttää pätevyyslautakunnan kriteerit. Telepätevyyden ylläpitokoulutukseksi on hyväksytty seuraavat kurssit:

Telepätevyyspäivä (AT)
10 / 100 G yleiskaapelointijärjestelmät (T)
Kiinteistöjen viestintäverkot (AT)

Lisäksi verkkotestit
A-verkkotesti
T-verkkotesti

Lisätietoja kursseista osoitteesta www.sahkoinfo.fi – Kurssitarjonta.

 

Telepätevyyden täydennyskoulutus

Mikäli koulutuksesi ei täytä telepätevyyden kriteerejä, voit käydä täydennyskoulutuksen. Täydennyskoulutukseksi on hyväksytty:

A-pätevyyden täydennyksen verkkotesti.
T-pätevyyden täydennyksen verkkotesti.
AT-pätevyyden täydennyksen verkkotesti.

 

Verkkotestit

Verkkotestiin osallistujaa ohjeistetaan Traficomin sisäverkkomääräyksen 65 käytännön soveltamiseen ajankohtaisilla kysymyksillä ja vastauksilla, joita verkkotestiin osallistujalta kysytään myös loppukokeessa otoksina. Kysymyksissä käsitellään myös teleurakoinnin laadunhallintaa. Loppukokeen läpäisy edellyttää, että osanottaja vastaa oikein vähintään 70 % kysymyksistä. Lopputestin voi tarvittaessa uusia.

Kenelle verkkotesti soveltuu?

Verkkotesti on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat televastuuhenkilöinä teleurakointiyrityksessä tai ovat muuten mukana sisäverkkojen asennus- tai työnjohtotehtävissä tai suunnittelu- tai koulutustehtävissä. Telepätevyyden omaaville henkilöille verkkotesti mahdollistaa pätevyystodistuksen uusinnan, jos henkilö on toiminut todistuksen voimassa ollessa pätevyyttä vastaavissa tehtävissä.

Verkkotestin sisältö

Testi koostuu seuraavista aihekokonaisuuksia:
• Sisäverkkomääräys 65 D
• A/T-kriteeristö
• A/T-urakoitsijan laadunhallinta
• Loppukoe

Testin suorittamiseen kuluu aikaa kokonaisuudessaan noin 1-3 tuntia riippuen siitä, miten tuttuja asiat ovat verkkotestin suorittajalle.

Lisätietoja

A- ja T-verkkotestit ovat erilliset, joten AT-pätevyyden omaava henkilö suorittaa molemmat testit. Osallistuja voi suorittaa testin silloin, kun se parhaiten hänelle sopii. Testiin osallistuja voi liikkua testin aihekokonaisuuksien välillä edestakaisin ja kerrata kaikkia kohtia opintoajan puitteissa. Verkkotesti on voimassa 2 kuukautta tilausvahvistuksesta ja aukeaa Sähköinfon Severi-palveluun heti tilausvahvistuksen saatuasi. Osallistujalla tulee olla henkilökohtainen toimiva sähköpostiosoite.

Hyväksytyn testin jälkeen osallistuja voi tulostaa itselleen testin suoritustodistuksen.