Telepätevyyden ylläpito

AT-, A- tai T-henkilöpätevyys on voimassa kerrallaan 5 vuotta. Todistuksen uusinta edellyttää, että henkilö toimii alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana ja osallistuu tällöin vähintään kerran hyväksyttyyn pätevyyden ylläpitokoulutukseen. Ylläpitokoulutuksen voi suorittaa siihen hyväksytyllä lähikoulutuksella tai SETI Oy:n auktorisoimalla verkkotestillä, mm. Sähköinfo Oy:n A- ja T-verkkotestit ovat SETI Oy:n hyväksymiä.

Verkkotestiin osallistujaa ohjeistetaan Traficomin sisäverkkomääräyksen 65 käytännön soveltamiseen ajankohtaisilla kysymyksillä ja vastauksilla, joita verkkotestiin osallistujalta kysytään myös loppukokeessa otoksina. Kysymyksissä käsitellään myös teleurakoinnin laadunhallintaa. Loppukokeen läpäisy edellyttää, että osanottaja vastaa oikein vähintään 70 % kysymyksistä. Lopputestin voi tarvittaessa uusia.

Kenelle verkkotesti soveltuu?
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat televastuuhenkilöinä teleurakointiyrityksessä tai ovat muuten mukana sisäverkkojen asennus- tai työnjohtotehtävissä tai suunnittelu tai koulutustehtävissä. Henkilöille, joilla on SETI Oy:n telepätevyys, verkkotesti mahdollistaa pätevyystodistuksen uusinnan, jos henkilö on toiminut todistuksen voimassa ollessa pätevyyttä vastaavissa tehtävissä. Henkilöillä, joilla ei vielä ole pätevyystodistusta, testi toimii hyvänä tasomittarina.

Verkkotestin sisältö
Testi koostuu seuraavista aihekokonaisuuksia:
• Sisäverkkomääräys 65 D
• A/T-kriteeristö
• A/T-urakoitsijan laadunhallinta
• Loppukoe

Testin suorittamiseen kuluu aikaa kokonaisuudessaan noin 1-3 tuntia riippuen siitä, miten tuttuja asiat ovat verkkotestin suorittajalle.

Lisätietoja
A- ja T-verkkotestit ovat erilliset, joten AT-pätevyyden omaava henkilö suorittaa molemmat testit. Osallistuja voi suorittaa testin silloin, kun se parhaiten hänelle sopii. Testiin osallistuja voi liikkua testin aihekokonaisuuksien välillä edestakaisin ja kerrata kaikkia kohtia opintoajan puitteissa. Verkkotesti on voimassa 2 kuukautta tilausvahvistuksesta ja aukeaa Sähköinfon Severi-palveluun heti tilausvahvistuksen saatuasi. Osallistujalla tulee olla henkilökohtainen toimiva sähköpostiosoite.

Hyväksytyn testin jälkeen osallistuja voi tulostaa itselleen testin suoritustodistuksen.

Lisätietoja A-verkkotestistä ja palvelun tilaus
Lisätietoja T-verkkotestistä ja palvelun tilaus