Lämpökuvauspätevyys

 

Sähkölaitteiden lämpökuvaajan pätevyys

Vialliset tai ylikuormittuneet sähkölaitteet voivat ylikuumentua tai mennä oikosulkuun, mistä voi seurata tulipalo. Vikatilat lisäävät myös tuotannon keskeytymisen riskiä. Jos ne huomataan aikaisessa vaiheessa, voidaan välttyä omaisuusvahingoilta tai jopa ihmishenkien menetykseltä. Lämpökuvauslaitteiston avulla on mahdollista paikantaa ja korjata sähkölaitteiden ja virtapiirien kuumat kohdat, mutta tämä edellyttää, että laitteiston käyttäjällä on asianmukainen koulutus ja kokemusta lämpökuvauksesta.

Sähkölaitteiston LK pätevyyden ehtona on

  • sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 § edellyttämä kelpoisuus tehdä sähkötöitä
    (osoitetaan joko sähköpätevyystodistuksella tai sähköalan koulu ja työtodistuksilla)
  • voimassa oleva SFS 6002 koulutus ja vähintään hätäensiapu
  • SETI Oy:n järjestämän lämpökuvaustutkinnon suoritus hyväksytysti
  • hyväksynnän kriteerit täyttävä raportti yhdestä lämpökuvauskohteesta.


Ohjeet raportin laatimiselle löytyy hyväksynnän kriteereistä.

Lämpökuvauspätevyys on voimassa 5 vuotta. Pätevyyden uusimiseksi täytyy toimittaa:

  • hyväksynnän kriteerit täyttävä lämpökuvausraportti

  • voimassa oleva SFS 6002 koulutus
  • voimassa oleva ensiapu koulutus


Lämpökuvaustutkinto

Lämpökuvaajan pätevyyttä hakevan henkilön tulee suorittaa hyväksytysti lämpökuvaustutkinto, joka sisältää kirjallisen kokeen ja lämpökameran käyttökokeen.

Kokeessa tulee olla mukana lämpökamera ja pihtiampeerimittari, joiden käytön henkilö hallitsee.

Hylätyn tutkinnon osan voi uusia kerran. Jos uusintaa ei läpäise, on suoritettava koko tutkinto uudestaan.

Lämpökuvaustutkinto on voimassa 1 vuoden.