Lämpökuvauspätevyys

 

Sähkölaitteiden lämpökuvaajan pätevyys

Vialliset tai ylikuormittuneet sähkölaitteet voivat ylikuumentua tai mennä oikosulkuun, mistä voi seurata tulipalo. Vikatilanteet lisäävät myös tuotannon keskeytymisen riskiä. Jos ne huomataan aikaisessa vaiheessa, voidaan välttyä omaisuusvahingoilta tai jopa ihmishenkien menetykseltä. Lämpökameran avulla on mahdollista paikantaa ja korjata sähkölaitteiden ja virtapiirien kuumat kohdat, mutta tämä edellyttää, että kameran käyttäjällä on asianmukainen koulutus, kokemusta lämpökuvauksesta ja ymmärrys sähkötekniikasta.

 

Sähkölaitteiston lämpökuvaajanpätevyyden ehtona on

  • Hyväksytysti suoritettu lämpökuvaustutkinto
  • sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 § edellyttämä kelpoisuus tehdä sähkötöitä
    (osoitetaan joko sähköpätevyystodistuksella tai sähköalan koulu- ja työtodistuksilla)
  • voimassa oleva SFS 6002 koulutus
  • voimassa oleva vähintään hätäensiapu koulutus
  • hyväksynnän vaatimukset täyttävä raportti yhdestä lämpökuvauskohteesta.

 

Myönnetty lämpökuvaajan pätevyys on voimassa 5 vuotta.

Pätevyyden uusimiseksi täytyy toimittaa:

  • hyväksynnän vaatimukset täyttävä lämpökuvausraportti viimeisimmältä voimassaolo vuodelta
  • voimassa oleva SFS 6002 koulutus
  • voimassa oleva ensiapu koulutus

 

Pätevyystodistuksen kriteerit.


Lisätietoja

seti@seti.fi tai p. 09 5476 1600