Lämpökuvauspätevyys

Sähkölaitteiden lämpökuvaajan pätevyys

Lämpökuvaajan pätevöitymistä hakiessasi sinun tulee tuntea lämpökuvauslaitteiston (lämpökamerat ja muut käsimittarit) toiminta, ja sinun tulee osata käsitellä laitteistoa niin, että tulokset ovat luotettavia. sinun tulee osata arvioida laitteiston tekniset valmiudet, diagnosoida ja tulkita mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvä vaihtelu, sekä arvioida onko laitteisto asianmukaisesti kalibroitu. Sinun tulee kyetä valitsemaan lämpökuvauksessa tarvittava lämpökuvauslaitteisto.

Lämpökuvaajana sinun tulee hallita sähkötekniikan perusteet sekä tuntea kuvattavissa kohteissa olevat sähkötekniset komponentit. sinun tulee tietää eri sähköisten komponenttien normaalit käyttölämpötilat ja milloin komponentin lämpötila ei ole normaali. Sinun tulee tietää syyt, mistä lämpötilaerot eri komponenttien välillä voivat johtua. Sinun tulee pystyä päättelemään lämpökuvauksen perusteella, milloin laitteistossa on vika ja mikä vian aiheuttaa.

Sähkölaitteiston lämpökuvaajana sinun tulee olla sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 § määrittelemä sähköalan ammattilainen.

Sähkölaitteiston lämpökuvaajan pätevyyden LK 1 pätevyys saannin edellytykset

 • lämpökuvaajana sinulla tulee olla sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 § edellyttämä kelpoisuus tehdä sähkötöitä
  (osoitetaan joko sähköpätevyystodistuksella tai sähköalan koulu ja työtodistuksilla)
 • lämpökuvaajana sinulla tulee olla voimassa oleva SFS 6002 koulutus
  (osoitetaan joko kurssitodistuksella tai sähkötyöturvallisuuskortilla)
 • lämpökuvaajana sinulla tulee olla voimassa vähintään hätäensiapukoulutus
  (osoitetaan kurssitodistuksella tai ensiapukortilla)
 • lämpökuvaajana sinun tulee läpäistä SETI Oy:n järjestämä lämpökuvausta käsittävä kirjallinen koe ja näyttökoe hyväksytysti
 • lisäksi sinun tulee lähettää SETI Oy:lle raportti yhdestä kuvaamastasi lämpökuvauskohteesta. Ohjeet raportin laatimiselle löytyy hyväksynnän kriteereistä.

 

Lämpökuvaajan koe

Lämpökuvaajan koe on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka ovat perehtyneet riittävästi sähkölaitteiden lämpökuvaukseen.

Lämpökuvaajan pätevyyttä hakevan henkilön tulee suorittaa hyväksytysti SETI Oy:n kirjallinen koe, jossa osoittaa hallitsevansa tässä ohjeessa esitetyt asiat sekä osoittaa lämpökameran käytönhallinta SETI Oy:n laboratoriossa tehtävässä lämpökuvauksessa.

Kokeeseen tullessaan henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Kokeessa tulee olla mukana lämpökamera ja pihtiampeerimittari, joiden käytön henkilö hallitsee.

Kokeen voi uusia kerran, jonka jälkeen on mahdollista osallistua uuteen kirjalliseen ja näyttökokeeseen vuoden kuluttua ensimmäisestä kokeesta.

Lämpökuvaajan kokeessa sinun tulee hallita seuraavat teoria ja käytännön asiat

Termodynamiikka ja säteily

 • lämmönsiirron fysiikka: konduktio (johtuminen), konvektio (kulkeutuminen), säteily
 • termodynamiikan pääsäännöt (emissio, läpäisy, heijastuma)
 • sähkömagneettinen spektri.

 

Infrapunamittaustekniikat

 • kuvien tulkinta
 • lämpötilan mittaus; ympäristötekijöiden vaikutukset
 • tarkkuus; virheellisten mittaustulosten mahdollisuus ja aiheuttajat
 • laitteiston tekniset valmiudet ja rajoitukset
 • laitteiston mittausperiaate.

 

Lämpökuvauksessa käytetyn laitteiston yleinen toiminta

 • erityyppiset laitteet
 • mittausalue
 • tarkennus
 • laitteiston kalibroinnin tarkistaminen.

 

Yleiskuva lämpökuvauksen sovelluksista

 • miten erilaisten lämpösäteilyilmiöiden avulla voidaan tarkistaa järjestelmän tila ja kunto
 • sähkölaitteiden lämpökuvauksen perusteet
 • kuvattavien sähköisten komponenttien ja niiden toimintalämpötilojen tunteminen
 • tyypillisten vikojen diagnosointi ja arviointi.
 • henkilön yleinen toiminta lämpökuvaustilanteessa


Virran mittaus

 • on ymmärrettävä ja osattava tulkita kuormitusvirran vaikutukset
 • tulee olla käytettävissä virran mittaukseen soveltuvat mittalaitteet

 

Raportointi

 • raportin osat ja sisältö

 

Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta. Pätevyystodistus uusitaan, kun sinä täytät uusimiselle asetetut vaatimukset. Uusintaa varten sinun ei tarvitse suorittaa kirjallista koetta.

Lämpökuvausyrityksen hyväksyntä

SETI Oy hyväksyy lämpökuvauksiin yrityksen, jossa lämpökuvaukset tekee lämpökuvauksiin pätevyystodistuksen saanut henkilö. Hyväksytyt yritykset löytyvät  SETIpro-rekisteristä.

Hyväksynnän ehdot

 • Hyväksyttävän yrityksen tai elinkeinonharjoittajan tulee olla merkittynä kaupparekisteriin
 • Yrityksen palveluksessa tulee olla LK1 pätevyyden omaava henkilö, joka suorittaa lämpökuvaukset. Mikäli pätevyyden omaava henkilö eroaa hyväksytyn yrityksen palveluksesta, tulee yrityksen nimetä hänen tilalleen uusi henkilö 3 kuukauden kuluessa. Yrityksen tulee tehdä ilmoitus henkilömuutoksista Seti Oy:lle.
 • Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla LK1 pätevyys.
 • Lämpökuvausta tekevällä yrityksellä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus.
 • Yhteiskuntavastuiden hoitamisen osoittamiseksi yritykseltä edellytetään, että sillä on voimassa oleva Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palvelusopimus.
 • Lämpökuvausta tekevällä yrityksellä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla käytössään asianmukaiset kyseisiin lämpökuvauksessa tarvittavat työvälineet ja mittalaitteet.

Yrityksen lämpökuvaushyväksyntä on voimassa 5 vuotta. Yrityshyväksynnän voimassaolo edellyttää, että yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja toimittaa kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä luettelon SETI Oy:lle kaikista edellisenä vuonna tehdyistä sähkölaitteistojen lämpökuvauksista. Luettelosta tulee ilmetä kuvatun sähkölaitteiston haltija, kohteen osoite, lämpökuvaaja ja kuvauksen päivämäärä. SETI Oy ei luovuta luettelon tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tarkemmat ohjeet lämpökuvaajan pätevyyksistä löytyvät linkistä

Lisätietoja LK-tutkinnosta
birgitta.pessi@seti.fi

LK-pätevyydesta
veli-matti.poikonen@seti.fi tai olli.vitikka@seti.fi