Lämpökuvausyrityshyväksyntä

 

Lämpökuvausyrityshyväksynnän saa yritys, jossa lämpökuvauksen tekee siihen pätevyystodistuksen saanut henkilö. Hyväksytyt yritykset löytyvät SETIpro-rekisteristä.

 

Hyväksynnän ehdot

  • Hyväksyttävän yrityksen tai elinkeinonharjoittajan tulee olla merkittynä kaupparekisteriin
  • Yrityksen palveluksessa tulee olla LK pätevyyden omaava henkilö, joka suorittaa lämpökuvaukset. Mikäli pätevyyden omaava henkilö eroaa hyväksytyn yrityksen palveluksesta, tulee yrityksen nimetä hänen tilalleen uusi henkilö 3 kuukauden kuluessa. Yrityksen tulee tehdä ilmoitus henkilömuutoksista SETI Oy:lle. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla LK pätevyys.
  • Lämpökuvausta tekevällä yrityksellä tai yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus.
  • Yrityksellä on VastuuGroup Oy:n Luotettava Kumppani -palvelusopimus, jolla seurataan tilaajavastuulain vaatimusten täyttymistä.
  • Lämpökuvausta tekevällä yrityksellä tai yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla käytössään asianmukaiset kyseisiin lämpökuvauksessa tarvittavat työvälineet ja mittalaitteet.

 

Lämpökuvausyrityshyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Edellä mainittujen ehtojen lisäksi yrityshyväksynnän voimassaolo edellyttää, että yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja toimittaa kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä vuosiraportin kaikista edellisenä vuonna tehdyistä sähkölaitteistojen lämpökuvauksista. Vuosiraportissa riittää tehtyjen kuvauksia määrä. Mikäli suoritettuja kuvauksia ei ole ollut, on sekin myös raportoitava.

Tarkemmat ohjeet lämpökuvaajan pätevyyksistä löytyvät täältä.

 

Lisätietoja lämpökuvauspätevyydestä
seti@seti.fi tai p. 09 5476 1600