Lämpökuvausyrityshyväksyntä

SETI Oy hyväksyy lämpökuvausyrityksen, jossa lämpökuvaukset tekee lämpökuvauksiin pätevyystodistuksen saanut henkilö. Hyväksytyt yritykset löytyvät SETIpro-rekisteristä.

 

Hyväksynnän ehdot

  • Hyväksyttävän yrityksen tai elinkeinonharjoittajan tulee olla merkittynä kaupparekisteriin
  • Yrityksen palveluksessa tulee olla LK1 pätevyyden omaava henkilö, joka suorittaa lämpökuvaukset. Mikäli pätevyyden omaava henkilö eroaa hyväksytyn yrityksen palveluksesta, tulee yrityksen nimetä hänen tilalleen uusi henkilö 3 kuukauden kuluessa.
  • Yrityksen tulee tehdä ilmoitus henkilömuutoksista SETI Oy:lle.Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla LK1 pätevyys.
  • Lämpökuvausta tekevällä yrityksellä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus.Yhteiskuntavastuiden hoitamisen osoittamiseksi yritykseltä edellytetään, että sillä on voimassa oleva Vastuu Group Oy:n / Luotettava Kumppani -palvelusopimus.
  • Lämpökuvausta tekevällä yrityksellä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tulee olla käytössään asianmukaiset kyseisiin lämpökuvauksessa tarvittavat työvälineet ja mittalaitteet.


Yrityksen lämpökuvaushyväksyntä on voimassa 5 vuotta. Yrityshyväksynnän voimassaolo edellyttää, että yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja toimittaa kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä luettelon SETI Oy:lle kaikista edellisenä vuonna tehdyistä sähkölaitteistojen lämpökuvauksista. Luettelosta tulee ilmetä kuvatun sähkölaitteiston haltija, kohteen osoite, lämpökuvaaja ja k
uvauksen päivämäärä. SETI Oy ei luovuta luettelon tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tarkemmat ohjeet lämpökuvaajan pätevyyksistä löytyvät täältä.

Lisätietoja LK-tutkinnosta
birgitta.pessi@seti.fi

LK-pätevyydesta
veli-matti.poikonen@seti.fi tai olli.vitikka@seti.fi