OL-asiantuntijapätevyys

OL-ASIANTUNTIJAPÄTEVYYDEN KRITEERIT

OL-asiantuntijapätevyys myönnetään henkilölle, jolla on seuraava tekninen koulutus ja työkokemus:

  • Liityntäverkkotöiden työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan tutkinto (DI, AMK-insinööri, insinööri, teknikko tai vastaava ammattitutkinto tai vastaava alan erikoisammattitutkinto) sekä vähintään 3 vuoden pituinen liityntäverkkotöihin perehdyttävä työkokemus tai
  • liityntäverkkotöiden työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan peruskoulutus (ammattikoulu, ammattikurssi tai muu vastaavanlainen koulutus) sekä vähintään 4,5 vuoden pituinen liityntäverkkotöihin perehdyttävä työkokemus tai
  • vähintään 8 vuoden pituinen liityntäverkkotöihin perehdyttävä työkokemus sekä telepätevyyslautakunnan hyväksymä liityntäverkkoalueen täydennyskoulutus.


Liityntäverkkotöillä tarkoitetaan liityntäverkkokaapeloinnin (optinen) asennusta, kytkemistä ja ylläpitoa, suunnittelua, dokumentointia ja mittaamista sekä työnjohtotehtäviä. Työkokemukseksi hyväksytään haettavan pätevyysalueen työnjohto, suunnittelu-, asennus-, ylläpito- tai tarkastustehtävät. Työkokemuksesta on aina vähintään 6 kk oltava viimeisen vuoden ajalta.

Jos henkilö on osallistunut kriteerit täyttävään liityntäverkkoalueen täydennyskoulutukseen, työkokemusvaatimusta lyhennetään 1,5 vuodella (koulutus- ja työkokemusluokissa 1 ja 2).

Jos henkilöllä on SETI-telepätevyys (AT, A tai T), voi henkilö saada OL-asiantuntijapätevyyden osallistumalla kriteerit täyttävään täydennyskoulutukseen.

Henkilökohtainen OL-pätevyys myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Pätevyyden uusiminen edellyttää, että henkilö on toiminut alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana ja osallistunut lautakunnan hyväksymään liityntäverkkopätevyyden ylläpitokoulutukseen todistuksen voimassaoloaikana.