OL-asiantuntijapätevyys

OL-ASIANTUNTIJAPÄTEVYYDEN VAATIMUKSET

OL-asiantuntijapätevyys myönnetään henkilölle, jolla on seuraava tekninen koulutus ja työkokemus:

  • Liityntäverkkotöiden työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan insinööri-, teknikko-, erikoisammatti-, ammatti- tai perustutkinto sekä vähintään sekä vähintään 3 vuoden pituinen liityntäverkkotöihin perehdyttävä työkokemus tai

  • liityntäverkkotöiden työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan alle 3-vuotinen peruskoulutus esim. ammattikoulu tai muu vastaavanlainen koulutus sekä vähintään 4,5 vuoden pituinen liityntäverkkotöihin perehdyttävä työkokemus tai

  • vähintään 8 vuoden pituinen liityntäverkkotöihin perehdyttävä työkokemus sekä telepätevyyslautakunnan hyväksymä liityntäverkkoalueen täydennyskoulutus.

 

Liityntäverkkotöillä tarkoitetaan liityntäverkkokaapeloinnin (optinen) asennusta, kytkemistä ja ylläpitoa, suunnittelua, dokumentointia ja mittaamista sekä työnjohtotehtäviä. Työkokemukseksi hyväksytään haettavan pätevyysalueen työnjohto, suunnittelu-, asennus-, ylläpito- tai tarkastustehtävät. Työkokemuksesta on aina vähintään 6 kk oltava viimeisen vuoden ajalta.

Jos henkilö on osallistunut vaatimukset täyttävään liityntäverkkoalueen täydennyskoulutukseen, työkokemusvaatimusta lyhennetään 1,5 vuodella (koulutus- ja työkokemusluokissa 1 ja 2).

Jos henkilöllä on SETI-telepätevyys (AT, A tai T), voi henkilö saada OL-asiantuntijapätevyyden osallistumalla vaatimukset täyttävään täydennyskoulutukseen.

Henkilökohtainen OL-pätevyys myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Pätevyyden uusiminen edellyttää, että henkilö on toiminut alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana ja osallistunut lautakunnan hyväksymään liityntäverkkopätevyyden ylläpitokoulutukseen todistuksen voimassaoloaikana.