EX -pätevyys

 

EX-pätevyystodistus on osoitus, että sinä täytät räjähdysvaarallisten tiloihin sähkötöitä tekevälle henkilölle standardin SFS-EN 60079-14 liitteen A edellyttämät ammattitaitovaatimukset.

 

EX-pätevyyden saamisen ehdot:

  • hyväksytysti suoritettu SETI Oy:n järjestämä EX-tutkinto
  • sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 § edellyttämä kelpoisuus tehdä itsenäisesti sähkötöitä
  • voimassa oleva SFS 6002 koulutus
  • voimassa oleva ensiapukoulutus (vähintään hätä EA)

 

EX -pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta ja sen uusimiseksi tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • pätevyystodistuksen haltija on tehnyt EX-tilojen sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis- tai tarkastustöitä viimeisen kolmen vuoden aikana (EX-tilojen sähkölaitteistoihin kohdistuvan työ voidaan korvata voimassa olevalla hyväksytyllä EX-tutkinnolla)
  • SFS 6002 koulutus on voimassa
  • ensiapukoulutus (vähintään hätä EA) on voimassa