EX -pätevyys

EX -pätevyys

EX-pätevyystodistus on osoitus, että sinä täytät räjähdysvaarallisten tiloihin sähkötöitä tekevälle henkilölle standardin SFS-EN 60079-14 liitteen F edellyttämät ammattitaitovaatimukset.

EX-pätevyyden saannin ehdot

  • olet suorittanut hyväksytysti SETI Oy:n järjestämän EX-tutkinnon.
  • sinulla tulee olla sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 § edellyttämä kelpoisuus tehdä itsenäisesti sähkötöitä (osoitetaan joko sähköpätevyystodistuksella tai sähköalan koulu ja työtodistuksilla)
  • sinulla tulee olla voimassa oleva SFS 6002 koulutus (osoitetaan joko kurssitodistuksella tai sähkötyöturvallisuuskortilla)
  • sinulla tulee olla voimassa vähintään hätäensiapukoulutus (osoitetaan kurssitodistuksella tai ensiapukortilla)

 

EX -pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta ja sen uusimiseksi hakijan tulee osoittaa myöntämisehtojen edelleen olevan kunnossa ja hakija tehnyt EX-tilojen sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis- tai tarkastustöitä viimeisen kolmen vuoden aikana. EX-tilojen sähkölaitteistoihin kohdistuvan työ voidaan korvata voimassa olevalla hyväksytyllä EX-tutkinnolla.