Tutkintojen kuvaukset

Tutkinnot

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINNOT

Sähköturvallisuustutkinnoissa osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus. Tutkintovaatimukset löytyy täältä.
Sähkötöihin turvallisuustutkintoja on kolme:

  • Sähköturvallisuustutkinto 1 on suurjännitteisten sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto.
  • Sähköturvallisuustutkinto 2 on pienjännitteisten sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto
  • Sähköturvallisuustutkinto 3 on pienjännitteisten sähkölaitteiden korjaustöitä koskeva tutkinto.

 

Sähköturvallisuustutkinto suoritetaan Tukesin eTentti-oppimisympäristössä. Tutkinnon suorittamiseen tarvitset oma koneen sekä kirjautumiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

 

LÄMPÖKUVAUSTUTKINTO

Lämpökuvaustutkinnossa osoitetaan sähkölaitteiston lämpökuvauksessa edellytettävän teorian tuntemus sekä lämpökameran käyttö ja kuvien oikea tulkinta. Tutkintoon sisältyy kirjallinen koe ja lämpökuvaus suppeassa sähkölaitteistossa ja sen tulkinta.

Lämpökuvaajan pätevyyttä hakevan henkilön tulee suorittaa hyväksytysti lämpökuvaustutkinto, joka sisältää kirjallisen kokeen ja lämpökameran käyttökokeen.

Kokeessa tulee olla mukana lämpökamera ja pihtiampeerimittari, joiden käytön henkilö hallitsee.

Hylätyn tutkinnon osan voi uusia kerran. Jos uusintaa ei läpäise, on suoritettava koko tutkinto uudestaan.

Lämpökuvaustutkinto on voimassa 1 vuoden.

 

EX-TUTKINTO

EX-tutkinnossa osoitetaan räjähdysvaarallisessa tiloissa olevaan sähkölaitteistoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.
Tutkintovaatimuksina olevat standardit sisältyvät SFS käsikirjoihin 604-1 (2018) ja 604-2 (2017).
Käsikirjoja myy Sähköinfo Oy (www.sahkoinfo.fi) ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (www.sfs.fi)
EX-tutkintovaatimukset:

SFS-KÄSIKIRJA 604-1:2018 sisältää julkaisut:

  • SFS-EN 60079-0 + A11:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset
  • SFS-EN 60079-10-1 :2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-1: Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat
  • SFS-EN 60079-10-2:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat
  • SFS-KÄSIKIRJA 604-2:2017 sisältää julkaisut:

Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon. Materiaali saa olla mukana tutkinnossa.

********************************************************

 

Ilmoittautumiset tutkintoihin Birgitta Pessille
birgitta.pessi@seti.fi, p. 044 278 7308