Tutkintojen kuvaukset

Tutkinnot

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINNOT

Sähköturvallisuustutkinnoissa osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus. Tutkintovaatimukset on esitetty löytyy täältä.
Sähkötöihin turvallisuustutkintoja on kolme:

  • Sähköturvallisuustutkinto 1 on suurjännitteisten sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto.
  • Sähköturvallisuustutkinto 2 on pienjännitteisten sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto
  • Sähköturvallisuustutkinto 3 on pienjännitteisten sähkölaitteiden korjaustöitä koskeva tutkinto.


Syksyn tutkinto 14.11.2019


LÄMPÖKUVAUSTUTKINTO

Lämpökuvaustutkinnossa osoitetaan sähkölaitteiston lämpökuvauksessa edellytettävän teorian tuntemus sekä lämpökameran käyttö ja kuvien oikea tulkinta. Tutkintoon sisältyy kirjallinen koe ja lämpökuvaus suppeassa sähkölaitteistossa ja sen tulkinta.

Syksyn tutkinto 16.10.2019

 

EX-TUTKINTO

EX-tutkinnossa osoitetaan räjähdysvaarallisessa tiloissa olevaan sähkölaitteistoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.
Tutkintovaatimuksina olevat standardit sisältyvät SFS käsikirjoihin 604-1 (2018) ja 604-2 (2017).
Käsikirjoja myy Sähköinfo Oy (www.sahkoinfo.fi) ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (www.sfs.fi)
EX-tutkintovaatimukset:

SFS-KÄSIKIRJA 604-1:2018 sisältää julkaisut:

  • SFS-EN 60079-0 + A11:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset
  • SFS-EN 60079-10-1 :2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-1: Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat
  • SFS-EN 60079-10-2:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat
  • SFS-KÄSIKIRJA 604-2:2017 sisältää julkaisut:

Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon. Materiaali saa olla mukana tutkinnossa.

Syksyn tutkinto 14.11.2019
********************************************************

 

Ilmoittautumiset tutkintoihin Birgitta Pessille
birgitta.pessi@seti.fi, p. 09 5476 1603