AT (antenni- ja tietoverkkotyöt)

 

AT-pätevyys myönnetään henkilölle, joka täyttää seuraavat ehdot.

Tekninen peruskoulutus ja vaadittava työkokemus:

  • Kiinteistön viestintäverkkojen (antenni- ja tietoverkot) työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan insinööri-, teknikko-, erikoisammatti-, ammatti- tai perustutkinto sekä vähintään neljän ja puolen vuoden pituinen antenni- ja tietoverkkoalueeseen perehdyttävä työkokemus tai

 

  • kiinteistön viestintäverkkojen (antenni- ja tietoverkot) työnjohto, asennus, ylläpito tai asiantuntijatehtäviin soveltuva tietoliikenne- tai sähköalan alle 3-vuotinen peruskoulutus esim. ammattikoulu tai muu vastaavanlainen koulutus sekä vähintään seitsemän ja puolen vuoden pituinen antenni- ja tietoverkkoalueeseen perehdyttävä työkokemus tai

 

  • Telepätevyyden täydennyskoulutuksen tai vastaavan koulutuksen suoritus sekä vähintään kahdentoista vuoden pituinen kiinteistön viestintäverkkotöihin (antenni- ja tietoverkot) perehdyttävä työkokemus.

 

Kiinteistön viestintäverkkotöillä tarkoitetaan yhteisantennijärjestelmien (A) sekä puhelinsisäjohtoverkkojen ja yleiskaapelointijärjestelmien (T) työnjohto-, asennus-, ylläpito- tai asiantuntijatehtäviä. Työkokemuksesta on aina vähintään 9 kk oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Jos henkilö on osallistunut sekä antenniverkko- että tietoverkkoaiheiseen telepätevyyslautakunnan hyväksymään täydennyskoulutukseen, työkokemusvaatimusta lyhennetään kahdella vuodella.

Jos henkilöllä on työkokemusta ainoastaan antenniverkko- tai tietoverkkoalueesta, voi henkilö täydentää puuttuvan osa-alueen työkokemuksen osallistumalla telepätevyyslautakunnan hyväksymään antenniverkko- tai tietoverkkoaiheiseen täydennyskoulutukseen.

 

Telepätevyystodistuksen voimassaolo ja uusiminen:

AT-todistus on voimassa viisi vuotta. Pätevyystodistus uusitaan, kun henkilö on todistuksen voimassaoloaikana toiminut alan tehtävissä ja osallistunut vähintään kerran hyväksyttyyn telepätevyyden ylläpitokoulutukseen sekä toimittanut näistä todistukset SETI Oy:lle.