TU ja Finas-akkreditointi

TU-sertifioinnille akkreditointi

 
 

 

FINAS-akkreditointipalvelu on myöntänyt Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:lle akkreditoinnin sähköisten turvallisuusjärjestelmien urakoitsijoiden sertifiointiin (S041). Akkreditoitu sertifiointipalvelu on osoitus SETI Oy:n toiminnan pätevyydestä, uskottavuudesta ja luotettavuudesta.

 

TU- sertifiointipalvelu on FINASin toimesta todettu täyttävänkansainvälisen EN 45011 sertifiointistandardin vaatimukset 18.11.2013. Vaatimusstandardi muuttui 15.9.2015 ja FINAS on todennut, että SETI Oy:n TU-sertifiointitoiminta on sertifiointistandardin SFS-EN ISO/IEC 17065:2012, Tuotteiden, palvelujen ja prosessien vaatimustenmukaisuudenarviointi, mukaista.

 

TU-sertifioidulta yritykseltä edellytetään toiminnanohjausjärjestelmää, jonka piirissä on yrityksen sähköisten turvallisuusjärjestelmien myynti-, asennus- ja ylläpitotoiminta. Sähköisillä turvallisuusjärjestelmillä tarkoitetaan vakiintuneita tietoteknisiä turvajärjestelmiä kuten paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä sekä henkilöturvallisuusjärjestelmiä. SETI Oy:n pääarvioija varmistaa yrityksessä tehtävällä ensiarvioinnilla, että yrityksen toiminnassa noudatetaan TU-lautakunnan asettamia sertifiointikriteereitä. Joka kolmas vuosi SETI Oy:n pääarvioija tekee yritykseen seuranta-arvioinnin, jossa todetaan yrityksen toiminnan olevan edelleen TU -kriteereiden mukaista.

TU-sertifiointi on aidosti kansainvälinen turvaurakointialan sertifiointipalvelu, jonka takana ovat keskeiset rakennuttaja- ja urakointijärjestöt. TU- sertifioinnin piirissä on tällä hetkellä noin 20 turva-alan asennus- ja ylläpitoyritystä. Akkreditoidun TU-sertifioinnin edellytyksenä on, että SETI Oy on todentanut yrityksen toiminnan täyttävän tällä hetkellä voimassaolevan kriteeristön. Lisätietoja TU-sertifioinnista ja akkreditoinnista antaa pääarvioija Minna Pänkäläinen, minna.pankalainen@seti.fi puh. 09 5476 1607

20.11.2013

päivitetty 20.10.2017