FINAS-akkreditointi

FINAS-akkreditointipalvelu on myöntänyt Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:lle akkreditoinnin sähköisten turvallisuusjärjestelmien ja talotekniikkaurakoitsijoiden sertifiointiin (S041). Akkreditoitu sertifiointipalvelu on osoitus SETI Oy:n toiminnan pätevyydestä, uskottavuudesta ja luotettavuudesta.

Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys voidaan luotettavasti todeta. Asiakkaat ja alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun sekä tulosten luotettavuuteen.

FINAS on todennut TU-sertifikaatin täyttävän kansainvälisen EN 45011 sertifiointistandardin vaatimukset 18.11.2013. Arviointistandardi muuttui 15.9.2015 sertifiointistandardiin SFS-EN ISO/IEC 17065:2012. Akkreditointipäätös S041 laajentui koskemaan myös TT-sertifikaattia 7.5.2020. Akkreditoinnin ylläpitämiseksi FINAS valvoo meidän toimintaa vuosittain tehtävillä auditoinneilla.

Lisätietoja akkreditoinnista löytyy www.finas.fi