Aurinkosähköurakoitsija

Laadukkaista komponenteista toteutettu ja oikein asennettu aurinkosähköjärjestelmä on ympäristöystävällinen ja turvallinen energianlähde. Hyväksytty aurinkosähköurakoitsija toimittaa asiakkailleen ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toteutettuja turvallisia ja pitkäikäisiä aurinkosähköjärjestelmiä.

 

Miksi tällainen hyväksyntä on tarpeellinen?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes selvitti vuoden 2023 valvontaprojektissaan aurinkosähköjärjestelmien asennusten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Taustalla olivat Tukesiin tulleet lukuisat ilmoitukset virheellisistä asennuksista.

Valvontaprojektissa havaittiin, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksia tehdään huolimattomasti ja joskus jopa ammattitaidottomasti. Valmistajan asennusohjeita ei aina noudateta, johtojärjestelmiä asennetaan virheellisesti ja turvallisuuden varmistavat käyttöönottotarkastukset ovat usein puutteellisia.

Hyväksynnän hankkimalla aurinkosähköjärjestelmiä toteuttava tai asentava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta vaatimustenmukaisten aurinkosähköjärjestelmien toteuttamiseen.

 

Aurinkosähköurakoitsijan hyväksynnän vaatimukset

Yrityshyväksynnän on kehittänyt sähköalalta koottu projektiryhmä ja arviointitoimintaa valvoo eri toimialajärjestöjen edustajista koostuva lautakunta. SETI Oy myöntää hyväksynnän vaatimukset täyttävälle aurinkosähköasennuksia tarjoavalle yritykselle.

Yrityksellä on:

  • vaatimusten mukainen kirjallinen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka sisällön vaatimukset on esitetty kriteeristön kappaleessa 2.2,
  • Luotettava kumppani -palvelusopimus ja sen tiedot hyväksyttävässä tilassa
  • toiminnanvastuuvakuutus min. 500.000 €/vakuutustapahtuma

Yritys:

  • löytyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä toimintaoikeudella A tai Asj,
  • toimittaa kopiot kolmesta vaatimustenmukaisesta aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta (ST 55.36) toteuttamastaan kohteesta, joista vähintään kahden on oltava on-grid -järjestelmiä,
  • toimii toiminnanohjausjärjestelmänsä mukaisesti ja sitoutuu käyttämään vain riittävän ammattitaidon omaavaa henkilöstöä asennustoiminnassa.

 

Tarkemmat vaatimukset löytyvät täältä.

Luettelo SETI Oy:n hyväksymistä aurinkosähköurakoitsijoista löytyy SETIpro-rekisteristä setipro.seti.fi.

 

Hyväksynnän voimassaolo

Aurinkosähköurakoitsijan hyväksyntä on toistaiseksi voimassaoleva, edellyttäen että yritys toimittaa vuosiraportin toiminnastaan ja hyväksynnän vaatimukset täyttyvät.

Vuosiraportissa ilmoitetaan asennettujen aurinkosähköjärjestelmien lukumäärä ja toimitetaan vähintään yhden on-grid -järjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja, josta arvioidaan toteutuksen vaatimustenmukaisuus.

 

Lisätietoja aurinkosähköurakoitsijan hyväksynnästä.
seti@seti.fi tai p. 09 5476 1600

 

Tukesin tiedote (5.7.2023) – Aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa tehdään paljon virheitä:
https://tukes.fi/-/aurinkosahkojarjestelmien-asennuksissa-tehdaan-paljon-virheita#c6e436a0