Sähkökunnossapitohyväksyntä

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kunnossapitoryhmä on kehittänyt yhteistyössä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n kanssa sähkökunnossapidon yrityshyväksynnän. Yrityshyväksynnän hankkimalla sähköisiä kunnossapitopalveluita tarjoava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta sähköalan kunnossapitotehtäviin. Hyväksytyt yritykset löytyvät SETIpro-rekisteristä.

 

Sähkökunnossapitoyrityksen hyväksynnän ehdot:

  • Yrityksellä tulee olla kirjallinen toiminnanohjausjärjestelmä, johon kunnossapitotoiminnot on kuvattu.
  • Yritys on nimennyt kunnossapitotoiminnasta vastaavan henkilön, jolla on vähintään sähköpätevyys 1 tai 2 todistus sekä kuntotutkijan koulutus tai SETI Oy:n myöntämä kuntotutkijan pätevyystodistus.
  • Vastuuhenkilön on tunnettava voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja jatkuvasti pidettävä yllä ammattitaitoaan.
  • Yritys on rekisteröity kaupparekisteriin
  • Yritys on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteröimä sähköurakoitsija
  • Yrityksellä on VastuuGroup Oy:n Luotettava Kumppani -palvelusopimus, jolla seurataan tilaajavastuulain vaatimusten täyttymistä.
  • Yrityksellä on toiminnanvastuuvakuutus (min. 500.000 €/vakuutustapahtuma)
  • Yritys esittää tiedot kolmesta kunnossapitokohteesta ja lyhyet kuvaukset niistä

 

Sähkökunnossapitoyrityshyväksyntä on voimassa 5 vuotta.

Hyväksytyn yrityksen tulee toimittaa vuosittain tiedot vähintään kolmesta kohteesta, joiden huoltosopimus on voimassa.

 

Tarkemmat ohjeet sähkökunnossapitoyrityksen hyväksynnästä löytyvät täältä.

Lisätietoja sähkökunnossapitohyväksynnästä
seti@seti.fi tai p. 09 5476 1600