Sähkökunnossapitohyväksyntä

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kunnossapitoryhmä on kehittänyt yhteistyössä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n kanssa sähkökunnossapidon yrityshyväksynnän. Yrityshyväksynnän hankkimalla sähköisiä kunnossapitopalveluita tarjoava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta sähköalan kunnossapitotehtäviin. Hyväksytyt yritykset löytyvät SETIpro-rekisteristä.

 

Sähkökunnossapitoyrityksen hyväksynnän ehdot:

  • Yrityksellä tulee olla kirjallinen toiminnanohjausjärjestelmä, johon kunnossapitotoiminnot on kuvattu.
  • Yritys on nimennyt kunnossapitotoiminnasta vastaavan henkilön, jolla on vähintään sähköpätevyys 1 tai 2 todistus sekä kuntotutkijan koulutus tai SETI Oy:n myöntämä kuntotutkijan pätevyystodistus.
  • Vastuuhenkilön on tunnettava voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja jatkuvasti pidettävä yllä ammattitaitoaan.
  • Yritys on rekisteröity kaupparekisteriin
  • Yritys on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteröimä sähköurakoitsija
  • Yrityksellä on VastuuGroup Oy:n Luotettava Kumppani -palvelusopimus, jolla seurataan tilaajavastuulain vaatimusten täyttymistä.
  • Yrityksellä on toiminnanvastuuvakuutus (min. 500.000 €/vakuutustapahtuma)
  • Yritys esittää tiedot kolmesta kunnossapitokohteesta ja lyhyet kuvaukset niistä

 

Sähkökunnossapitoyrityshyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Edellä mainitun lisäksi hyväksytyn yrityksen tulee toimittaa vuosittain tiedot vähintään kolmesta kohteesta, joiden huoltosopimus on voimassa. SETI Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tarkemmat ohjeet sähkökunnossapitoyrityksen hyväksynnästä löytyvät täältä.

Lisätietoja sähkökunnossapitohyväksynnästä
seti@seti.fi tai p. 09 5476 1600