Sähkökunnossapitohyväksyntä

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kunnossapitoryhmä on kehittänyt yhteistyössä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n kanssa sähkökunnossapidon yrityshyväksynnän. Yrityshyväksynnän hankkimalla sähköisiä kunnossapitopalveluita tarjoava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta sähköalan kunnossapitotehtäviin.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy rekisteröi hyväksytyt sähköistä kunnossapitoa harjoittavia yritykset varmistamalla erikoisosaaminen kunnossapitopalveluihin.

Sähkökunnossapitoyrityksen hyväksynnän ehdot:

 • Yrityksellä tulee olla kirjallinen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on kuvattu kunnossapidon erityispiirteet.
 • Yritys nimennyt kunnossapitotoiminnasta vastaavan henkilön, jolla on vähintään sähköpätevyys 1 tai 2 todistus sekä kuntotutkijan koulutus tai SETI Oy:n myöntämä kuntotutkijan pätevyystodistus.
 • Vastuuhenkilön on tunnettava voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja jatkuvasti pidettävä yllä ammattitaitoaan.
 • Yritys on rekisteröity kaupparekisteriin
 • Yritys on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteröimä sähköurakoitsija
 • Yrityksellä on Vastuu Group Oy:n ”Luotettava kumppani” palvelusopimus
 • Yrityksellä on toiminnanvastuuvakuutus (min. 500.000 €/vakuutustapahtuma)
 • Yritys esittää tiedot kolmesta kunnossapitokohteesta ja lyhyet kuvaukset niistä

Yrityshyväksyntä myönnetään 5 vuodeksi kerrallaan ja siitä peritään SETI Oy:n hinnaston mukainen vuosimaksu (hinnasto). Hyväksytyn yrityksen tulee toimittaa vuosittain tiedot vähintään kolmesta kohteesta, joiden huoltosopimus on voimassa.

Luettelo SETI Oy:n hyväksymistä kunnossapitoyrityksistä löytyy SETIpro-rekisteristä.

Yrityshyväksynnän sähkökunnossapitoon hankkineille yrityksille on kehitetty Sähkökatselmus- nimeä kantava markkinointiaineisto. Aineisto sisältyy sertifioinnin vuosimaksuun. Aineistoon sisältyy:

 • Sähkökatselmus toimintamalli, joka auttaa sähkölaitteiston haltijaa täyttämään sähköturvallisuuslain asennuksille ja laitteille asettamat vaatimukset, selvittää käytettävyyteen liittyviä riskejä sekä parantaa energiatehokkuutta. Sähkökatselmuksen perusteella sähköistä kunnossapitoa tarjoavalla yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen kunnossapitosopimuksen.
 • Sähkökatselmus muistio (täytettävä lomake), jonka mukaan katselmus voidaan tehdä.
 • Sähkökatselmus esite, jossa avataan laitteiston haltijan vastuita ja esitetään jatkuvan kunnossapitotoiminnan edut. Esitettä voi käyttää omassa markkinoinnissaan

 

Tarkemmat ohjeet kunnossapitoyrityksen hyväksyntä löytyvät linkistä