Ohjeet

Ohjeita sähköpätevyyden hakemiseen

  • tarkista, että sinulla on voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto (1.6.2010 jälkeen suoritetut tutkinnot ovat voimassa 5 vuotta)
  • hakemuksen liitteenä olevan koulutuksen tai tutkinnon osoittavan todistuksen tulee olla päättötodistus ja se tulee lähettää kokonaisuudessaan, ainesivuineen
  • työkokemus osoitetaan työnantajan allekirjoittamalla työtodistuksella
  • työtodistuksissa tulee olla kuvaus millaisia sähkötöitä työkokemukseen on sisältynyt

 

Oikaisuvaatimukset
Lakisääteiset sähköpätevyydet

Hakija, joka on tyytymätön päätökseen, voi lähettää oikaisuvaatimuksen SETI Oy:n hallitukselle. Oikaisuvaatimus on lähetettävä kuukauden sisällä päätöksestä. Tällöin ei toimiteta lisäliitteitä, vaan vedotaan jo lähetettyihin asiakirjoihin.

Vapaaehtoiset pätevyydet, sertifioinnit ja hyväksynnät

Oikaisuvaatimus toimitetaan SETI Oy:lle. Ensisertifiointia tai ensihyväksyntää koskevista valituksista antaa tarvittaessa lausunnon asianomainen lautakunta. Sertifioinnin, hyväksynnän tai pätevyystodistuksen uusintaan, peruuttamiseen tai väliaikaiseen peruuttamiseen liittyvät valitukset käsittelee SETI Oy:n toimitusjohtaja.

Laadullisten valitusten käsittely (sertifioinnit ja hyväksynnät)

SETI Oy:n sertifioinnin tai hyväksynnän omaavan yrityksen asiakas (rakennuttaja tai palvelun tilaaja) voi tehdä yrityksen toiminnan laatuun liittyvän valituksen SETI Oy:lle, jos asiakkaan mielestä SETI Oy:n sertifioima tai hyväksymä yritys ei ole toiminut SETI Oy:n kriteerien mukaisesti. Valituksen käsittelee SETI Oy.

 

Tietosuojaseloste