Turvapätevyydet

TU-turvaurakoitsijasertifikaatti

SETI Oy myöntää TU-sertifikaatin vaatimukset täyttävälle turvaurakoitsijalle, joka asentaa ja/tai ylläpitää sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä, kuten paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä ja henkilöturvallisuusjärjestelmiä.

SETI Oy:n TU-turvaurakoitsijasertifiointi on FINAS:n akkreditoima (S041).

 

TU-turvaurakoitsijasertifikaatin kriteerit
TU-sertifioitujen yritysten rekisteri

 

TU-asiantuntijasertifikaatti

SETI Oy myöntää TU-asiantuntijasertifikaatin henkilölle, jolla on soveltuva koulutus ja riittävä työkokemus sähköisten turvallisuusjärjestelmien asennus, ylläpito- tai asiantuntijatehtävistä.

TU-asiantuntijasertifikaatin kriteerit