EX-TUTKINTO

EX-tutkinnossa osoitetaan räjähdysvaarallisessa tiloissa olevaan sähkölaitteistoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.

Tutkintovaatimuksina olevat standardit sisältyvät SFS käsikirjoihin 604-1 (2018) ja 604-2 (2017).

Käsikirjoja myy Sähköinfo Oy (www.sahkoinfo.fi) ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (www.sfs.fi)

EX-tutkintovaatimukset:
•   SFS-KÄSIKIRJA 604-1:2018 sisältää julkaisut:

  • SFS-EN 60079-0 + A11:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset
  • SFS-EN 60079-10-1 :2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-1: Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat
  • SFS-EN 60079-10-2:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat
  •   SFS-KÄSIKIRJA 604-2:2017 sisältää julkaisut:
  • SFS-EN 60079-14:2015 + AC:2016 (2015) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen
  • SFS-EN 60079-17:2014 (2014) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito
  • SFS-EN 60079-19:2011 + A1:2015 (2015) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 19: Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus
  • SFS-EN 60079-30-1 (2008) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-1: Sähkösaatot. Yleiset ja testausvaatimukset
  • SFS-EN 60079-30-2 (2008) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-2: Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon

 

Materiaali saa olla mukana tutkinnossa.