Ensimmäinen TT-sertifikaatti myönnetty

LSK Groupiin kuuluville LSK Electrics Oy:lle ja LSK-talotekniikka Oy:lle on myönnetty Suomessa ensimmäisenä talotekniikkasertifikaatti (TT-sertifikaatti), joka kattaa kaikki LVIS-urakoinnin osa-alueet.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n uusi talotekniikkasertifikaatti sisältää sähkö-, LVI-, rakennusautomaatio- ja turvaurakointitoiminnan arviointikriteerit. Uusi sertifikaatti korvaa Setin aiemman sähköurakoitsijasertifikaatin.

 – Hankintalaki mahdollistaa julkisissa hankinnoissa asiakkaan valitsemaan sopivimman urakoitsijan, ei vain halvimman hinnan, vaan myös hankkeen hyvän toteutuksen ja lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näin ollen talotekniikkasertifikaatilla on tärkeä merkitys tulevaisuudessa urakkakilpailutusten voittamisessa erityisesti julkisissa hankkeissa. TT-sertifikaatti on asiakkaille selkeämpi, kuin vain yhden talotekniikkaurakoinnin osa-alueen kattavat sertifikaatit, LSK Electricsin toimitusjohtaja Erkki Laitala kuvailee.

Talotekniikkasertifikaatti perustuu toiminnanohjausjärjestelmään. Uuden talotekniikkasertifikaatin saannin vaatimukset on hyväksynyt alan eri järjestöjen edustajista koottu lautakunta. TT-sertifikaatin kriteerit hyväksyneessä lautakunnassa ovat edustettuina Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry, Suomen kiinteistöliitto ry, Finanssiala ry, Rakennusautomaatioliikkeiden liitto RALL ry ja Turva-alan yrittäjät ry.

 – Talotekniikkaurakoissa on omat erityispiirteensä, joten kehitimme alalle sopivan sertifikaatin tuotteiden, prosessien ja palveluiden sertifiointiin keskittyvän standardin SFS-EN ISO/IEC 17065 pohjalta. Kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu parhaiten urakointityön laadun arviointiin toimialan yrityksissä. Tämä on otettu hyvin vastaan alalla, sertifikaatin kehitystyön vetäjä Setin pääarvioija Arto Kari toteaa.